Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Hana Adamusová

Ve dnech 6.-8.11. 2015 se v pavilonu Vojtěška Břevnovského kláštera uskuteční Bazar dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček. Příjem darovaných věcí: pátek 6.11. 17:00-18:00 Prodej (kus za 10 Kč): sobota 7.11. 9:00- 11:00 neděle 8.11. 8:30-10:30 Prosíme, noste věci pokud možno v igelitových pytlích nebo taškách. Finanční výtěžek bazaru bude věnován na provoz farnosti.