Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Honza Adamus

Administrator
Přijměte pozvání na červnové setkání seniorů. Na téma Chrám – dům Boží, domov nás všech si budeme povídat s s P. Václavem Jiřím Snětinou OSB.  V neděli 12. 6. v 15:00 na faře baziliky sv. Markéty.
Všichni jsou srdečně zváni na březnové setkání seniorů. S br. Martinem Tomášem Ševečkem OSB si budeme povídat o milosrdenství. Setkání se koná v neděli 13.3. v 15:00 na faře baziliky sv.Markéty
Zveme všechny na prosincové setkání seniorů, o křesťanské radosti si budeme povídat s P. Prokopem Petrem Siostrzonkem OSB, převorem – administrátorem. Těšíme se v neděli 13. 12. v 15:00 na faře baziliky sv. Markéty.
Na 1. neděli adventní 29.11. budem přijmat mezi ministranty 4 nové chlapce – Honzík Šlégl, Adámek Žák, Lukáš Masák, Kryštof Masák. Jste zváni všichni naši břevnovští ministranti na tuto slavnost, abychom tyto nové chlapce přivítali do svého středu a podpořili… Celý příspěvek
Všichni jsou srdečně zváni na další setkání seniorů, tentokrát si poslechneme vyprávění ing. Alexandre Vigana (nejen) o jeho rodné zemi – africkém Beninu. Sejdeme se v neděli 11. 10. ve 14:30 na faře baziliky sv. Markéty
Další setkání seniorů se uskuteční v neděli 7.6. v 15:00  v pavilonu Vojtěška. S br. Martinem Tomášem Ševečkem OSB si budeme povídat na téma PANNA MARIA A EUCHARISTIE. Všichni jsou srdečně zváni!