Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Honza Adamus

Administrator
I v letošním roce se naše bazilika stane cílem návštěvníků v rámci akce Noc kostelů. Program zvěřejňujeme v tabulce níže. Všichni jsou srdečně zváni na jakýkoli čas, program je pestrý a nabízí vyžití jak pro děti, tak pro dospělé.  … Celý příspěvek
Přijměte pozvání na dubnové setkání seniorů, které se uskuteční v neděli 12. 4. od 15:00 v pavilonu Vojtěška. Tématem setkání bude Řehole Benediktova,  o které bude hovořit Mgr. Zdeněk Aleš Vandrovec O. S. B., podpřevor klášterů v Břevnově a Emauzích. Nejen senioři jsou srdečně vítáni!
Přijměte pozvání na únorové setkání seniorů, které se uskuteční v neděli 22. 2. od 15:00 na faře baziliky sv. Markéty. Na téma Stáří v bibli si budeme povídat s převorem břevnovského kláštera, P. Prokopem Petrem Siostrzonkem.
Všichni jsou srdečně zváni na neděli 14. 12. 2014 do pavilonu Vojtěška. V rámci prosincového setkání seniorů vystoupí od 15:00 břevnovská schola pod vedením Magdaleny Salákové s literárně - hudebním pásmem Popelka nazaretská. Celý příspěvek
Další setkání seniorů se uskuteční v neděli 19.10. v 15:00 na faře baziliky sv.Markéty. Hostem bude Ivana Rabiňáková, katechetka, salesiánská spolupracovnice. Téma říjnového setkání bude „Co mě naučil Jan Bosco.“ Srdečné pozvání pro všechny, kteří se chtějí něco… Celý příspěvek
Všichni jsou srdečně zváni na pořad LÁSKA JE NIKDY NEHASNOUCÍ OHEŇ, ve kterém bude představena SV. HILDEGARDA Z BINGEN – mimořádná osobnost 12. století, abatyše, magistra, teoložka, skladatelka, malířka, člověk a žena – v podání Mileny Steinmasslové, hudební doprovod Hana Blochová. V pondělí 13.10. v 19:00 v pavilonu Vojtěška. Vstupné: 100 Kč snížené (senioři,studenti): 50 Kč