Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Honza Adamus

Administrator
Přijměte pozvání na další setkání seniorů, které se uskuteční v neděli 1. 6. v 14:30 hod. na faře naší baziliky. O své práci průvodkyně a historii kláštera známé i neznámé promluví Marie Vymazalová. Komentovaná prohlídka kláštera možná. Všichni jsou srdečně zváni!
Vážení a milí farníci a další návštěvníci těchto stránek, pomalu se nám blíží termín letošní Noci kostelů, která i letos proběhne mimo jiné v naší bazilice. Program a  materiály jsou již zajištěny a další přípravy jedou na plné obrátky,… Celý příspěvek
Další setkání seniorů naší farnosti se uskuteční v neděli 6.4. v 15 hod na faře baziliky sv.Markéty. O tematu ETIKA A ETICKÁ VÝCHOVA – CÍTIT S DĚTMI přijde pohovořit ing. Marie Jakešová, místopředsedkyně Etického fóra ČR, pedagožka, lektorka. Všichni jsou srdečně zváni!
V roce 2014 se uskuteční setkání seniorů v termínech: 2. ůnora, 6. dubna, 19. října a 14. prosince. V neděli 2. února 2014 se sejdeme na faře baziliky sv. Markéty v 15 hod. Povídat si budeme o Tanzanii s Madlou Jakešovou, dobrovolnicí, studentkou medicíny. Všichni jsou srdečně zváni!
Další setkání seniorů se uskuteční v neděli 8.12. v 14,30 hod na faře. Budeme si povídat (nejen) o adventu se s. Konsolátou Frýdeckou, představenou Domova sv.Karla Boromejského v Praze -Řepích. Všichni jsou srdečně zváni!
Další setkání seniorů se uskuteční v neděli 20.10. v 15 hod v pavilonu Vojtěška. Budeme vzpomínat na Otce Jana OSB. Promítneme si i film vyprávění Otce Jana o svém životě. Všichni jste srdečně zváni !