Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Honza Adamus

Administrator
Blíží se další setkání seniorů naší farnosti, které se uskuteční v neděli 21.4. v 15 hod na faře baziliky sv. Markéty. Přijde mezi nás Ing. Marek Čihař, varhaník baziliky sv. Markéty a organolog pražské arcidiecéze. Všichni jsou srdečně zváni k povídání o životě, práci a zálibách našeho břevnovského farníka. Blanka Adamusová
V sobotu 9.3. se v sále Na Marjánce uskuteční tradiční ples organizovaný našimi oddíly. Každý rok se na těchto plesech schází početná skupina břevnovských farníků a nejinak tomu bude i letos. Proto vyzýváme všechny, kdo snad váhají, aby přišli, protože… Celý příspěvek
V neděli 9.12. v 15 hod se na faře naší baziliky uskuteční setkání seniorů s převorem P.Prokopem Siostrzonkem O.S.B. Zveme všechny, kteří se chtějí občerstvit duchovně i tělesně, promluvit si ,zaposlouchat se do adventního povídání P.převora Siostrzonka.. Těší se na Vás Blanka Adamusová a Kristina Škvorová