Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Václav Snětina

Od pondělí 14. března 2022 dochází k rozvolňování vládních opatření. V této souvislosti naši biskupové rozhodli následovně: Obnovujeme pozdravení pokoje obvyklou formou podáním ruky, slavnostní přinášení obětních darů a přijímání Eucharistie do úst těm, kdo si tento způsob přejí. Od Velikonoční vigilie… Celý příspěvek
Ve čtvrtek 17. března 2022: v 19.30 modlitba Taizé. V sobotu 19. března 2022: v 11.00 mše svatá na poděkování za dar života (50. narozeniny P. Benedikta). V neděli 20. března 2022: mše svatá v 9.00 za + Jana Sokola (k 1. výročí úmrtí) a… Celý příspěvek
Letošní půst vnímáme s novou naléhavostí. Všichni jsme pozváni k tomu, abychom obstáli. Půst ať je dobou vděčnosti a obrácení se. Obrácení především k těm, kteří naši pomoci nejvíce potřebují. Aby spolu s námi mohli všichni potřební této doby volat slovy žalmu… Mé útočiště jsi a má tvrz, můj Bůh, v něhož doufám! (Žalm 91, 2)
Naši biskupové vyhlásili na neděli 27. února 2022 finanční sbírku na Ukrajinu. Nebo je možné přispět přímo na bankovní účet Charity Česká republika. Č.ú.: 55660022/0800, VS 104
Jasně pojmenujme zlo, před kterým jsme se ocitli, před kterým se ocitla Evropa a celý svět. Tak nás k tomu vybízí evangelium (např.: srov. Mt 5, 13-48). Stojíme za našimi ukrajinskými spoluobčany, za našimi spolufarníky, kteří z Ukrajiny pocházejí nebo tam mají své blízké! V modlitbě na prvním místě, pak v té pomoci, jaké bude třeba. Více ZDE.