Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Václav Snětina

Od pondělí 30. srpna 2021 přecházíme do běžného pořadu bohoslužeb, tedy Po-Pá mše svaté v 7.00 a v 18.00. Pátek: svátek sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. První pátek v měsíci: po večerní mši svaté následuje eucharistická adorace, 19.45 společná… Celý příspěvek
Vzhledem k době, kterou prožíváme, k událostem ve světě i v naší zemi, je na místě se pozastavit nad odkazem neblahého výročí okupace Československa v r. 1968. Na sklonku prázdnin, které se přeci jen odvíjejí zatím snad lépe než v… Celý příspěvek
„Dobře využívejte času“ (Ef 5, 16). Nemáme nic jiného než právě čas, který všem odpočítává stejně. V dobách utrpení a nesvobody je nadějí pro zkoušené. V dobách svobody je (čas) příležitostí správně se rozhodovat a moudře rozlišovat. Křesťané… Celý příspěvek
Denně jsou před námi výzvy, jak se přičinit o společné dobro, jednou z nich je očkování. Pomoci druhým lidem, pomoci lékařům, nečinit lékaře našimi otroky, zachránit druhé…, tak bychom mohli pokračovat. Očkování je v současné době jedinou vědecky dokázanou cestou, jak se vypořádat s pandemií. Papež František podporuje a povzbuzuje k tomu, co je dobré. Více ZDE.
V pondělí 23. srpna 2021 při mši svaté v 18.00 si připomeneme 22. výročí úmrtí arciopata Anastáze Opaska. Zemřel v Bavorském klášteře Rohr v den liturgického svátku svatého apoštola Bartoloměje 24. srpna 1999.
Maria, Matka Ježíšova, Matka nás všech Maxmilián Kolbe, kněz, mučedník Dívka, žena a matka, která dala ve správný čas svůj život pro život každého z nás. Muž, kněz, řeholník, vězeň v Osvětimi, který dal ve správný čas svůj život za život otce… Celý příspěvek
Středa: památka sv. Jana Mara Vianneye, kněze, patrona kněží v duchovní správě. Pátek: svátek Proměnění Páně. První pátek v měsíci, po mši svaté následuje eucharistická adorace asi do 20.30. Neděle 15. srpna 2021: slavnost Nanebevzetí Panny Marie, poutní slavnost v kostele na Bílé… Celý příspěvek
Dnes vydané prohlášení předsedy České biskupské konference k postojům některých kandidátů do PS parlamentu ČR. Křesťan je součástí občanské společnosti, má spoluzodpovědnost, proto je třeba rozlišovat a odpovědně se připravovat na jakékoli volby do státních institucí. Více ZDE.
Světový den prarodičů a seniorů. V naší farnosti oslavíme v pondělí 26. července 2021: modlitba růžence v 17.25, mše svatá v 18.00. Pondělí: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. Po večerní mši svaté následuje úklid kostela, děkujeme za každou pomoc. Úterý: památka sv. Gorazda a druhů. Čtvrtek: památka sv. Marty. Sobota: památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.  
Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti