Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Václav Snětina

Bazilika 22. května 2013 v 19.30. Trubka: Jan Verner (sólotrumpetista Hudby Hradní stráže), varhany: Vladimír Roubal (regenschori strahovské baziliky) 1. Jeremiah Clarke : Suita D dur pro trubku a varhany (5 částí) 2. Ferd. Joseph Seeger: Toccata a Fuga c… Celý příspěvek
Slavností Nanebevstoupení Páně začíná příprava (novéna) na vyvrcholení doby velikonoční – Letnice – slavnost Seslání Ducha svatého. Letošní podoba novény zohledňuje Rok víry, v němž si připomínáme 50. výročí zahájení II. vatikánského koncilu. Koncil se konal v letech… Celý příspěvek
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha 6. května 2013 v 18.00. „U příležitosti slavného výročí pařížské katedrály probíhá 6. května na celém světě Světový den varhan. V katedrálách, chrámech a koncertních sálech pěti kontinentů zazní přes 850 koncertů. Svatovítská katedrála… Celý příspěvek
Ve středu 24. 4. 2013 (v den památky sv. Jiří) se uskutečnila první pouť skautů a skautek do baziliky sv. Jiří na Hradčanech. Pouti se účastnily i naše břevnovské oddíly. V 17.00 jsme se rozhlédli po Praze ze zvonice katedrály… Celý příspěvek
V neděli 21. 4. 2013 proběhla v areálu našeho kláštera akce „Na světě nejsme sami“ věnovaná misiím (Misijní neděle v naší farnosti). Mši svatou v 9.00 celebroval P. Vojtěch Eliáš, prezident Arcidiecézní charity a duchovní správce v kostele sv. Mikuláše… Celý příspěvek
Dnes po poledni jsme se v naší bazilice rozloučili s Alexanderem Lukešem. Byl redaktorem Literárních novin, dramaturgem, scénáristou… Rozloučení se zúčastnili např. Ludvík Vaculík a Jan Potměšil.