Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Václav Snětina

Ve složité době nás stojí mnoho sil zachovat si klid, vnitřní pokoj a rozvahu. Pokračovat dál, jak jen to je možné… I taková může být postní výzva… A tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. (Mt 6, 18)
Dne 2. ledna 2021 byla zvolena sr. Francesca (Stanislava) Šimuniová OSB abatyší v opatství Venio – Proměnění Páně v Mnichově a v Praze. Uvedení do služby abatyše, představené kláštera se má uskutečnit v sobotu 13. února 2021 v Mnichově. Sr. Francesca prosí o modlitbu zvláště v den své benedikce. Četná omezení neumožňují slavnost připravit pro veřejnost.
Denní rozvrh, co je třeba udělat, co znamená mít čas pro druhé, to jsou témata pro děti k dnešnímu evangeliu při hledání památky na 5. neděli v mezidobí.  Pokračuje cyklus „Povzbuzení ve víře,“ který je dostupný on-line na webu a fcb farnosti,… Celý příspěvek
MŠE SVATÉ S VEŘEJNOU ÚČASTÍ V BAZILICE SV. MARKÉTY pondělí až pátek v 7.00 a v 18.00 / Před každou mší v 18.00 se zpovídá. sobota v 7.00 Mše svatá pro mládež – vždy v úterý v 19.30 (od 2. února) Mše svatá pro seniory – vždy ve středu v 15.00 (od 3. února) Počet účastníků bohoslužeb v bazilice je nyní omezen na 25 osob. NEDĚLNÍ NEVEŘEJNÁ MŠE SVATÁ V BAZILICE SV. MARKÉTY Celý příspěvek
Od 1. února 2021 přidáváme ke stávajícímu pořadu bohoslužeb dvě další mše svaté. Každé úterý v 19.30 bude mše svatá zaměřena na mládež a studenty. Každou středu v 15.00 bude mše svatá zaměřena na seniory. Před oběma bohoslužbami se nezpovídá. Všechny ostatní mše svaté včetně zpovídání zůstávají zachované dle obvyklého pořádku.
Pokračuje aktivita pro rodiny s dětmi. Jde o připomínku nedělního evangelia. Nálepku k dnešnímu evangeliu střeží dva andělé v našem kostele, kteří to jsou, dozvíte z úkolu, který připravený na obvyklém místě.   Také pokračují on-line „Povzbuzení ve víře,“ v pondělí další část výkladu Vyznání… Celý příspěvek
Pokračuje aktivita pro rodiny s dětmi. Jde o připomínku nedělního evangelia. Dnes se zamýšlíme nad trpělivostí. Ježíš povolává za apoštoly dva bratry, kteří byli rybáři. V kostele je připravena zajímavá mapa Svaté země, abychom si připomněli, kde leží Genezaretské jezero. Také pokračují… Celý příspěvek