Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Václav Snětina

Letos se v naší farnosti neuskuteční společné žehnání adventních věnců při liturgii v kostele. Můžeme ale prožít toto požehnání doma, v rodině, při osobní modlitbě. K tomuto není nutná přítomnost kněze, jáhna, ale můžeme modlitbu požehnání vykonat sami. Inspiraci přikládáme ZDE.
Příchod naděje do lidského světa, za všech situací. Nový čas, nový liturgický rok, nová příležitost. Advent znamená Příchod. Nejsme to my, kdo musí hledat, Bůh si hledá nás… On nám jde vstříc. Přijde, aby nás nalezl… Jdeš vstříc tomu, kdo s radostí jedná spravedlivě, těm, kdo na tvých cestách pamatují na tebe. (Iz 64, 4)
I. neděle adventní (29. 11. 2020) Mše svaté ve všední dny včetně soboty ráno jsou s veřejnou účastí podle obvyklého pořadu bohoslužeb. Na Bílé Hoře ve čtvrtek v 17.00 a v neděli v 11.00. Po celý Advent při mších svatých ráno v 7.00 zpíváme Staročeské… Celý příspěvek
Věnec adventní naděje Společné rozjímání a společné dílo naší farnosti v době pandemie jako příprava na letošní Vánoce Milí farníci, jaký bude advent? Zcela jiný. Ale neměla by to být jen další negativní zpráva. Zdaleka ne! Vždyť slovo advent znamená příchod.… Celý příspěvek
„Král jim odpoví: Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“ Bůh se stal nejposlednějším ze všech… Vládce světa se stal služebníkem, ztotožnil se s chudými, nemocnými…, abychom poznali, co znamená opravdové kralování. Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. (1 Kor 15, 20)
Na základě pokynu biskupa Zdenka Wasserbauera, generálního vikáře, ze dne 16. listopadu 2020, obnovujeme mše svaté pro veřejnost v běžném pořadu bohoslužeb od pondělí do soboty ráno včetně. Počet účastníků je omezen na 15 osob. To vše od zítřka 17.… Celý příspěvek