Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Václav Snětina

Rozhodnutí České biskupské konference o časopisech Zprávy z Medžugorie a Regina, vydávaných dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité  Protože časopisy „Zprávy z Medžugorie“ a „Regina“ vydávané dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité uvádějí nepravdivé a zavádějící informace o životě církve,… Celý příspěvek
Sk 20, 17-27 Jistota v nejistotě. Při svatební hostině bývá zvykem, že otcové ženicha a nevěsty pronáší řeč. Uzavírá se část života a otevírá se období pro všechny nové. Každé vykročení je nejisté, ale může jej doprovázet jistota vyplývající… Celý příspěvek
Pokračujeme v upraveném nedělním pořadu bohoslužeb. Jak docílíme povoleného počtu osob v kostele? U vchodu bude připraveno vždy tolik zpěvníků, abychom měli od sebe požadované rozestupy. Jestliže zásobník bude prázdný, pak je kostel „naplněn“ (zpěvník si neberou ministranti,… Celý příspěvek
Slavnost Nanebevstoupení Páně Sk 1, 1-11; Ef 1, 17-23 Sestoupení nebe do lidských srdcí. Jako by se ztrácela síla velikonoční radosti, Ježíš odchází ke svému Otci. Máme podobnou zkušenost? Podívejme se naše putování dobou velikonoční ve světle příběhu učedníků na… Celý příspěvek
Nemohli jsme slavit společně velikonoční vigilii. Pojďme slavit vigilii Svatodušní s udílením iniciačních svátostí dospělým. V sobotu 30. května 2020 ve 20.00 v předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého pojďme bdít s ostatními apoštoly a Ježíšovou Matkou Marií nad přislíbeným darem… Celý příspěvek
Blíží se slavnost Letnic, Seslání Ducha svatého. Jde o třetí veliký den naší víry – Hod Boží Svatodušní. Letnicím předchází 9 dní přípravy. Novéna – z lat. novem – devět. Jedná se o devět po sobě jdoucích dní inspirovaných biblickou… Celý příspěvek
Milí farníci, je za námi první neděle slavená opět společně, ale v upraveném pořadu bohoslužeb pro maximální počet 100 lidí. Všechna slavení eucharistie dnes proběhla bez potíží a do hraničního počtu 100 osob jsme měli dostatečnou rezervu (sedm bohoslužeb s… Celý příspěvek