Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Václav Snětina

Na konci měsíce září slavíme světce, muže moudrého s jasnou vizí života (i pro svou zemi) ve spravedlnosti, pokoře, dobrotě… Slavíme vládce, který vedl druhé spíše svým vlastním příkladem, než aby sobě svěřený lid ovládal. Moudře vládnout především nad sebou… Celý příspěvek
Dnes v 16.00 se koná koncert na Bílé Hoře nazvaný Pocta Antonínu Dvořákovi (Magdalena Kulhanová –soprán, Marek Čihař – varhany). Vstupné je dobrovolné. Pondělí: památka Jména Panny Marie. V tento den začne výměna střešní krytiny na bočních křídlech farního pavilonu Vojtěška. Po… Celý příspěvek
Sestry benediktinky zvou v neděli 11. září 2022 v 16.00 do kostela Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře na koncert nazvaný Pocta Antonínu Dvořákovi. Zazní Biblické písně v podání sopranistky Magdaleny Kulhanové a varhaníka Marka Čihaře. Vstupné dobrovolné.
Mše svatá v 9.00 je zaměřena na děti, zahajujeme školní rok, děti dostanou první památky na nedělní evangelium pro letošní pastorační rok, na konci poprosíme o požehnání pro děti i pedagogy. Dnešní den je také termín odevzdání přihlášek na výuku náboženství,… Celý příspěvek
Od pondělí se navracíme do běžného pořadu bohoslužeb. Pondělí: památka Umučení sv. Jana Křtitele. Po mši svaté se koná úklid kostela. Děkujeme těm, kdo mohou přijít pomoci. Pátek: první v měsíci, po večerní mši svaté eucharistická adorace, v 19.45 modlitba breviáře a… Celý příspěvek
Pondělí: památka Panny Marie Královny. Středa: svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Večerní mše sv. za + arciopata Anastáze Opaska OSB (v den výročí úmrtí). Čtvrtek: památka sv. Benedikta a druhů, mučedníků. Sobota: památka sv. Moniky. Od pondělí 29. srpna 2022 se… Celý příspěvek
Dnes je poutní den na Bílé Hoře. V 11.00 mše svatá, celebruje arciopat Prokop; 12.30 komentovaná prohlídka poutního areálu; 16.00 divadelní inscenace Santini-Deník, alegorie na téma hledání dokonalosti; 17.30 mariánská pobožnost v kostele se slovem abatyše Francescy a varhanními improvizacemi Marka… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Dominika, kněze. Mysleme v modlitbě na otce kardinála Dominika. Úterý: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy. Středa: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Čtvrtek: památka sv. Kláry, panny. Neděle: poutní den na Bílé… Celý příspěvek