Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Václav Snětina

Pondělí: památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve. Po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela. Děkujeme všem, kdo mohou přijít pomoci.    Středa: večerní mše svatá za + Jana Holuba, skauta a našeho ministranta.  Čtvrtek: památka sv.… Celý příspěvek
S radostí v tento čas vyjíždíme z velkoměsta na opuštěná místa v přírodě. I Ježíš se svými blízkými vyhledali opuštěné místo, pro veliký zájem druhých neměli totiž čas se dokonce ani najíst… Přesto i o dovolených je čas na dobré skutky, na empatii… s těmi,… Celý příspěvek
Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela, děkujeme všem, kdo můžete pomoci s údržbou kostela.  Pátek: svátek sv. Marie Magdalény. V 19.00 mše svatá na zakončení letních táborů našich skautských oddílů. Sobota: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy. Neděle:… Celý příspěvek
Pojďme poděkovat za letní táboření našich skautských oddílů Jeleni a Arachné. Letos vše zkomplikovaly četné přívalové srážky koncem června, hlavně především u Arachné, kde voda smetla vše. Situace byla opravdu kritická, naštěstí počítáme pouze hmotné ztráty, ty ale u některých… Celý příspěvek
Poselství Svatého otce Františka ke 2. Světovému dni prarodičů a seniorů(24. července 2022)„Ještě ve stáří budou přinášet užitek“ (Žl 92,15) Moje milá, můj milý!Slova žalmisty: „Ještě ve stáří budou přinášet užitek“ (92,15) jsou dobrou zprávou, skutečným„evangeliem“, tedy „radostnou zvěstí“, kterou… Celý příspěvek
V Břevnově se opíráme o dva příklady a vzory lidské statečnosti a pravdivosti. Mnich a vyznavač Benedikt (6. stol.) nabízí řád života v neuspořádané době… Panna a mučednice Markéta (4. stol.) projevila v mladistvém věku statečnost navzdory… Celý příspěvek
Pondělí: slavnost sv. Benedikta, opata, zakladatele řádu. Mše svatá pouze v 18.00. Středa: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky naší baziliky. Mše svatá pouze v 18.00. Pátek: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve. Pátek 22. července 2022: v 19.00 mše svatá… Celý příspěvek
Milí farníci i všichni, kteří se vydáváte v těchto dnech na cesty, ať vám Bůh žehná a chrání vás, ať je průvodcem na vaší cestě, abyste bezpečně dosáhli cíle své cesty, na přímluvu Panny Marie, sv. Kryštofa, patrona pocestných a… Celý příspěvek