Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Václav Snětina

„Dobře využívejte času“ (Ef 5, 16). Nemáme nic jiného než právě čas, který všem odpočítává stejně. V dobách utrpení a nesvobody je nadějí pro zkoušené. V dobách svobody je (čas) příležitostí správně se rozhodovat a moudře rozlišovat. Křesťané… Celý příspěvek
Denně jsou před námi výzvy, jak se přičinit o společné dobro, jednou z nich je očkování. Pomoci druhým lidem, pomoci lékařům, nečinit lékaře našimi otroky, zachránit druhé…, tak bychom mohli pokračovat. Očkování je v současné době jedinou vědecky dokázanou cestou, jak se vypořádat s pandemií. Papež František podporuje a povzbuzuje k tomu, co je dobré. Více ZDE.
V pondělí 23. srpna 2021 při mši svaté v 18.00 si připomeneme 22. výročí úmrtí arciopata Anastáze Opaska. Zemřel v Bavorském klášteře Rohr v den liturgického svátku svatého apoštola Bartoloměje 24. srpna 1999.
Maria, Matka Ježíšova, Matka nás všech Maxmilián Kolbe, kněz, mučedník Dívka, žena a matka, která dala ve správný čas svůj život pro život každého z nás. Muž, kněz, řeholník, vězeň v Osvětimi, který dal ve správný čas svůj život za život otce… Celý příspěvek
Středa: památka sv. Jana Mara Vianneye, kněze, patrona kněží v duchovní správě. Pátek: svátek Proměnění Páně. První pátek v měsíci, po mši svaté následuje eucharistická adorace asi do 20.30. Neděle 15. srpna 2021: slavnost Nanebevzetí Panny Marie, poutní slavnost v kostele na Bílé… Celý příspěvek
Dnes vydané prohlášení předsedy České biskupské konference k postojům některých kandidátů do PS parlamentu ČR. Křesťan je součástí občanské společnosti, má spoluzodpovědnost, proto je třeba rozlišovat a odpovědně se připravovat na jakékoli volby do státních institucí. Více ZDE.
Světový den prarodičů a seniorů. V naší farnosti oslavíme v pondělí 26. července 2021: modlitba růžence v 17.25, mše svatá v 18.00. Pondělí: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. Po večerní mši svaté následuje úklid kostela, děkujeme za každou pomoc. Úterý: památka sv. Gorazda a druhů. Čtvrtek: památka sv. Marty. Sobota: památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.  
Čtvrtek: svátek sv. Marie Magdalény. V 19.00 bude mše svatá na poděkování za letošní skautské tábory našich oddílů Jeleni a Arachné.  Pátek: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy. Večerní mše svatá za + P. Vojtěcha Engelhardta OSB, který působil v naší farnosti v 90.letech. Neděle: Světový den prarodičů a seniorů (Pondělí 26. července 2021: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie).