Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Václav Snětina

Před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé zveme na komentovanou prohlídku našeho hřbitova, která se bude konat v neděli 28. října 2018 v 15.00. Pozor, změna původně ohlašované hodiny, tedy v 15.00. Provádět bude p. Julie Jindráková.
Zveme opět k pravidelnému úklidu kostela. Zapisujte se, prosíme, do rozpisu, který je na těchto stránkách v sekci Bohoslužby a ohlášky. Je třeba se společně a pravidelně starat o náš kostel. Děkujeme za každou pomoc.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomohli s pořadatelskou službou minulý víkend při otevření klausury našeho kláštera. Pondělí: památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. Úterý: památka sv. Hedviky, řeholnice. Středa: památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka. Pátek:… Celý příspěvek
Co mám dělat? Známe všichni tuto otázku. I když vykonáme všechno, co je v našich silách, i když poznáme Dobro, Lásku, Naději, přesto se dílo (život) nemusí dařit, jsme v koncích… tak snadno. Ale právě v koncích… Celý příspěvek
Úterý: slavnost Výročí posvěcení baziliky (9. října 1757 pomocný biskup pražský Antonín Petr Příchovský znovu vysvětil kostel sv. Markéty po prusko-rakouských válkách). Mše svaté v 7.00 a v 18.00. Středa: památka sv. Vintíře, poustevníka, patrona našeho kláštera. Čtvrtek:… Celý příspěvek
Rádi slavíme narozeniny, děkujeme za dar života a prosíme o dobrou budoucnost. 9. října roku 1757 znovu začal žít a sloužit náš kostel, povstal z utrpení prusko-rakouských válek. Byl tedy znovu zasvěcen Bohu. I my… Celý příspěvek
Ve dnech 5.-7. října 2018 se koná kolem areálu kláštera Břevnovské posvícení, protože každý rok 9. října slavíme Výročí posvěcení naší baziliky sv. Markéty. Letos otevíráme klášterní prostory veřejnosti v sobotu 6. a v neděli 7. října. V… Celý příspěvek
  Dnes si připomínáme 11. výročí požehnání našich varhan. Děkujeme vše dobrodincům, kteří se na tomto velkém díle v naší bazilice jakkoli podíleli. Pondělí: památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. Úterý: památka Svatých andělů strážných. Čtvrtek:… Celý příspěvek
Na konci měsíce září slavíme světce, muže moudrého s jasnou vizí života (i pro svou zemi) ve spravedlnosti, pokoře, dobrotě… Slavíme vládce, který vedl druhé spíše svým vlastním příkladem, než aby sobě svěřený lid ovládal. Moudře vládnout především nad sebou… Celý příspěvek