Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Václav Snětina

Dvě jména, dva pilíře, dva základy rodiny církve. Petr od počátku stál při evangeliu, ale i on musel projít konverzí. Pavel naopak od počátku stál proti křesťanům, nakonec i on prošel konverzí. Základem je tedy proměna, obrat k dobrému. Základem každého jednotlivce i společenství je proměna… Pán stál při mně a dal mi sílu… (2 Tim 4, 17)
    Pondělí: památka sv. Barnabáše, apoštola. Středa: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. Neděle: při mši svaté v 9.00 bude udělovat svátost křesťanské dospělosti biřmovancům naší farnosti (na zvláštní povolení ordináře) otec arciopat Prokop.… Celý příspěvek
Úterý: památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka. Středa: památka sv. Norberta, biskupa. Pátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše svaté v 7.00 a v 18.00. Sobota: památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Neděle 17. června 2018: při mši svaté v… Celý příspěvek
Je dobrým zvykem farností, že lidé mohou přispět na život a provoz farního společenství prostřednictvím elektronického bankovního převodu. Na našich webových stránkách je v sekci „kontakty“ nejen číslo farního účtu, ale i informace pro dárce, kteří by chtěli požádat o potvrzení o přijatém daru (i pro daňové zvýhodnění).
Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti