Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Václav Snětina

Úterý: po večerní mši svaté se koná předsváteční úklid kostela… Děkujeme za pomoc. Čtvrtek: v 17.00 se koná v klášteře Emauzy postní duchovní zastavení pod názvem Křížová cesta, jedná se o instalaci fotografií Jindřicha Štreita za hudebního doprovodu flétnistky Moniky Štreitové. Pátek: v 17.15 modlitba… Celý příspěvek
Návraty…, naše návraty… domů, ke kořenům (víry, lásky, vztahu…). Od návratů mnohé očekáváme, nebo se jich bojíme, co změní…? Musí se nutně vše při návratu změnit…? Více otázek než odpovědí. Jedno je ale zřejmé. Návrat po vzoru evangelia (Lk 15,… Celý příspěvek
Dnes v 16.30 dnes se koná na Bílé Hoře benefiční koncert na podporu vzniku dokumentárního filmu o poutním místě. Účinkuje sr. Marie Magdalena Fuxová OSB. Úterý: v 19.30 na Bílé Hoře se koná přednáška „O včelařství,“ večerem bude provázet Milan Vyhnálek.  Pátek:… Celý příspěvek
Ve středu 27. března 2019 ve 20.00 v bazilice. Hledáme nový impuls pro náš život? Přijďte s námi se modlit, zpívat, ztišit se..., nabídnout své VŠE..., nabídnout život Pánu, který za nás dal život, tak nás miloval... Proto je v Jeho silách nás povzbudit a nasměrovat. Pozvánka ZDE Celý příspěvek
Kdo by rád neslavil. A přece nejde žít celoživotní karneval. Doba postní je přípravou na narozeniny. Aby očekávaná radost byla o to větší a pravdivější. Velikonocemi jsme se znovu narodili. Příchod nového života je vždy nějak spjat s utrpením, ale když člověk spatří světlo… Celý příspěvek
Pondělí: slavnost Zvěstování Páně. Světový den modliteb za nenarozené děti. Středa: ve 20.00 v bazilice modlitba v duchu komunity Taizé. Příležitost k modlitbě, ztišení, zpěvům… Příští víkend proběhne v pavilonu Vojtěška Bazar dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček. Příjem darovaných věcí: pátek 29. 3. (17.00−18.00),… Celý příspěvek
Úterý: slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Čtvrtek: svátek Zesnutí sv. Benedikta. Ve středu 27. března 2019 ve 20.00 v bazilice se setkáme k modlitbě Taizé. Příležitost k modlitbě, ztišení, písním… Ve dnech 29. – 31. 3. 2019 proběhne v pavilonu Vojtěška Bazar… Celý příspěvek
Po celou dobu postní se modlíme pobožnost křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15 v bazilice. Zájemci o vedení této modlitby se mohou hlásit od Popeleční středy v sakristii a zapsat se do rozpisu. V době postní máme také více času věnovat ztišení a modlitbě. Každý pátek… Celý příspěvek
Popel je symbolem pomíjivosti člověka. Naši předkové ale dobře věděli, že zároveň pomáhá životu, očišťuje a chrání. To, co se nám rozpadá pod rukama, může být proměněno novým začátkem. Proto se necháváme značit popelem, ne proto, že je vše ztraceno, ale… Celý příspěvek
V době postní máme také více času věnovat ztišení a modlitbě. Každý pátek v době postní bude možnost eucharistické adorace v bazilice vždy od 20.00 asi do 21.00. Letos v závěru adorací budeme uvažovat nad exhortací (povzbuzením) papeže Františka Gaudete et exultate (Radujte se a jásejte)… Celý příspěvek
Toto téma se týká i existence našeho kláštera, potažmo života farnosti. Je třeba být připraveni a dobře reagovat. Otázka restitucí zůstává stále otevřena a není nazbyt kvalitních a hlavně kompetentních pohledů na věc. Rozhovor s expertem na dané téma ZDE.