Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Václav Snětina

V ulicích uvidíme v těchto dnech koledníky Tříkrálové sbírky. Proč pomoci potřebným až po Vánocích? 6. ledna slavíme slavnost Zjevení Páně (řecky Epifaneia nebo Theofaneia, tj. Boží zjevení).  Zatímco jsme o Vánocích 25. prosince rozjímali Ježíše, narozené… Celý příspěvek
6. ledna oslavíme slavnost Zjevení Páně – lidově Tří králů, protože v tento den čteme biblický text o mudrcích, kteří přinesli narozenému Ježíši tři dary. Sám Bůh se stal pro nás chudým a potřebným v narozeném dítěti v chlévě, bez… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. Středa: v 19.00 Novoroční koncert pořádaný Spolkem břevnovských živnostníků a podnikatelů, účinkují: Marek Zvolánek – trubka, Pavel Svoboda – varhany. Pátek: slavnost Zjevení Páně. Mše svatá v… Celý příspěvek
Pondělí: svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše sv. dle časů obvyklých nedělních bohoslužeb, stejně tak na Bílé Hoře. Úterý: svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, mše sv. v 7.00 a v 18.00 s žehnáním vína. Středa: svátek sv.… Celý příspěvek
Celý Advent jsme čekali, trpělivě, radostně, s nadějí… (?) Nastal nový čas. Projevil se Bůh, vykonal konkrétní skutek, slovo naplněné činem, na němž stojí kultura dvou tisíc let křesťanské Evropy. Pokud jsme opravdu trpělivě čekali až do dnešní… Celý příspěvek
Gaudete – radujte se! Vyhlížíme radost svátků Narození Ježíše Krista, je opravdu blízko. K jaké radosti vzhlížíme? Bůh nabízí radost zavlažující naše vyprahlá srdce, naše životy plné únavy a nejistoty, co přijde zítra… Křesťané nečekají, „co přijde,“ „co se… Celý příspěvek
Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti