Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Václav Snětina

Děkujeme všem, kdo jste se zúčastnili a připravovali tříkrálový průvod a živý betlém. Dnes končí doba vánoční, po všech bohoslužbách vykonáme Tříkrálovou sbírku. Čtvrtek: Výročí posvěcení kláštera (r. 993), konventní mše svatá v 7.00 nebude. Společně poděkujeme za toto… Celý příspěvek
V ulicích uvidíme v těchto dnech koledníky Tříkrálové sbírky. Proč pomoci potřebným až po Vánocích? 6. ledna slavíme slavnost Zjevení Páně (řecky Epifaneia nebo Theofaneia, tj. Boží zjevení). Zatímco jsme o Vánocích 25. prosince rozjímali Ježíše, narozené dítě… Celý příspěvek
V Novém roce si přejeme všechno dobré a (ne)slyšíme projevy významných osobností. Pro nás je podstatné, že se jednou a provždy projevil k nám Bůh. A jeho Slovo je aktuální už 2000 let. Tak dlouho se o něm mluví…,… Celý příspěvek
O těchto svátcích si přejeme, protože Bůh nám dopřál sám sebe. Bůh je s námi. Je s námi? Dají mu jméno Immanuel, to je přeloženo „Bůh s námi“ (Matouš 1, 23)
Od soboty 19. prosince stojí u oltáře sv. Vojtěcha svíce nesoucí světlo, přivezené skauty z Betléma. Můžeme si jej opatrně odnášet do svých domovů. Možná tak, jako když se opatrně dotýkáme narozeného dítěte. S vděčností, radostí a úctou…
Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti