Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Pondělí: památka sv. Antonína, opata. Úterý: památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Pátek: památky sv. Anežky Římské, panny a mučednice. Úterý 25. ledna 2022: svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. 
Končí doba vánoční. Od 6. ledna do 9. ledna probíhá v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Do tříkrálových kasiček bude možné přispět 6. ledna o Slavnosti Zjevení Páně v závěru Tříkrálového průvodu a po mši svaté, v sobotu 8. ledna po večerní mši svaté a v neděli 9.… Celý příspěvek
Čtvrtek: slavnost Zjevení Páně. Zasvěcený svátek. Mše svaté s žehnáním vody, křídy a kadidla v 7.00 a v 18.00. Tradičně zveme v tento den i na živý betlém, průvod začíná u hlavní brány kláštera v 17.30. Jako každý rok se zapojujeme do Tříkrálové sbírky.  Od 6. ledna do 9.… Celý příspěvek
Pořad vánočních bohoslužeb je celý dostupný na našich informačních místech. Pondělí: svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Mše svaté v 7.00 a v 18.00. K tomuto svátku patří tradice žehnání vína. Můžete donést vlastní víno k požehnání pro sváteční stůl. Úterý: svátek svatých Mláďátek, mučedníků. Odpoledne v 15.00… Celý příspěvek
Ještě i v posledním týdnu adventním zpíváme v 7.00 Staročeské roráty. Probíhá charitativní sbírka ve spolupráci s komunitou St´Egidio. Jedná se o sbírku teplého zimního oblečení zvláště ponožek, rukavic, šál… pro lidi bez domova. Nové, nebo čisté a spravené věci můžete dávat do krabice, která je… Celý příspěvek
Po celý Advent zpíváme v 7.00 Staročeské roráty ve zjednodušené podobě.  Úterý: památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve. Odpoledne v 15.00 mše svatá zaměřená na seniory. Středa: slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu – tzv. doporučený svátek, tedy příležitost, jak… Celý příspěvek
Česká televize vysílá dnes večer první Adventní koncert z našeho kláštera. Po celý Advent zpíváme v 7.00 Staročeské roráty vůli pandemii ve zjednodušené podobě.  Pondělí: po večerní mši svaté následuje úklid našeho kostela. Děkujeme za veškerou pomoc.  Úterý: svátek sv. Ondřeje, apoštola.… Celý příspěvek
Pondělí: po večerní mši svaté následuje úklid kostela, děkujeme všem, kdo mohou pomoci.  Úterý: památka sv. Gertrudy, panny. Mše svatá v 15.00 pro seniory. Středa: památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice. V den státního svátku mysleme s vděčností na dar svobody s prosbou o požehnání pro… Celý příspěvek
Dnes odpoledne v 16.00 se konají na Bílé Hoře ekumenické nešpory, setkání a modlitba u příležitosti 401. výročí bitvy na Bílé Hoře.  Úterý: svátek Posvěcení lateránské baziliky. Středa: památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve. Čtvrtek: svátek sv. Martina, biskupa. Pátek: památka sv. Josafata,… Celý příspěvek