Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Ještě i v posledním týdnu adventním zpíváme v 7.00 Staročeské roráty. Probíhá charitativní sbírka ve spolupráci s komunitou St´Egidio. Jedná se o sbírku teplého zimního oblečení zvláště ponožek, rukavic, šál… pro lidi bez domova. Nové, nebo čisté a spravené věci můžete dávat do krabice, která je… Celý příspěvek
Po celý Advent zpíváme v 7.00 Staročeské roráty ve zjednodušené podobě.  Úterý: památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve. Odpoledne v 15.00 mše svatá zaměřená na seniory. Středa: slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu – tzv. doporučený svátek, tedy příležitost, jak… Celý příspěvek
Česká televize vysílá dnes večer první Adventní koncert z našeho kláštera. Po celý Advent zpíváme v 7.00 Staročeské roráty vůli pandemii ve zjednodušené podobě.  Pondělí: po večerní mši svaté následuje úklid našeho kostela. Děkujeme za veškerou pomoc.  Úterý: svátek sv. Ondřeje, apoštola.… Celý příspěvek
Pondělí: po večerní mši svaté následuje úklid kostela, děkujeme všem, kdo mohou pomoci.  Úterý: památka sv. Gertrudy, panny. Mše svatá v 15.00 pro seniory. Středa: památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice. V den státního svátku mysleme s vděčností na dar svobody s prosbou o požehnání pro… Celý příspěvek
Dnes odpoledne v 16.00 se konají na Bílé Hoře ekumenické nešpory, setkání a modlitba u příležitosti 401. výročí bitvy na Bílé Hoře.  Úterý: svátek Posvěcení lateránské baziliky. Středa: památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve. Čtvrtek: svátek sv. Martina, biskupa. Pátek: památka sv. Josafata,… Celý příspěvek
Pondělí: slavnost Všech svatých, mše svaté v 7.00 a v 18.00. Na Bílé Hoře mše svatá v 17.00. Po večerní mši svaté u sv. Markéty následuje úklid kostela. Děkujeme, kdo se můžete zdržet a pomoci.  Úterý: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svaté v 7.00, 16.00 a 18.00.… Celý příspěvek
Po celý měsíc říjen se společné modlíme růženec před večerní mší svatou vždy v pondělí, čtvrtek a sobotu.  Pondělí: svátek sv. Lukáše, evangelisty, patrona lékařů. Po večerní mši svaté je úklid kostela. Úterý: v 19.00 přednáška na Bílé Hoře o bezpečnosti ve veřejném prostoru… Celý příspěvek
Při mši svaté v 9.00 oslavíme Výročí posvěcení naší baziliky sv. Markéty.  Úterý: památka sv. Radima, biskupa, bratra sv. Vojtěcha. Pátek: památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. Sobota: památka sv. Hedviky, řeholnice.  Neděle: při mši svaté v 9.00 poprvé přijme… Celý příspěvek
Předminulou neděli jsme prožili Misijní neděli v naší farnosti. Při akci „Na světě nejsme sami,“ benefici, kterou pořádaly naše skautské oddíly Jeleni a Arachné. Výtěžek činí 64 094Kč a je věnován na Stacionář pro sirotky ve středoafrickém Bozoum. Děkujeme všem, kdo jakkoli pomohli. Po… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha