Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Misijní neděle v naší farnosti „Na světě nejsme sami,“ benefiční akci pořádají naše oddíly Jeleni a Arachné. Výtěžek celého dne je věnován o.p.s. Siriri. Den zahájíme mší svatou v 9.00, kterou bude celebrovat Mons. Karel Herbst, protože při mši svaté přijme 7 mladých svátosti… Celý příspěvek
Dnes vyvrcholí Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti za účasti papeže Františka, Svatý otec pak pokračuje na Slovensko ke třídenní návštěvě. Mysleme v modlitbě na tyto dny. Úterý: svátek Povýšení svatého kříže. Středa: památka Panny Marie Bolestné. Čtvrtek: památka sv. Ludmily. Sobota: vyvrcholí letošní… Celý příspěvek
Dnes při mši svaté v 9.00 zahajujeme nový školní rok. Veškeré informace k výuce náboženství naleznete www.farnost-brevnov.cz Pro děti je i v letošním roce připravena památka na nedělní evangelium, která se bude rozdávat vždy po mši svaté v 9.00. Jinak příslušná nálepka pak bude k dispozici… Celý příspěvek
Od pondělí 30. srpna 2021 přecházíme do běžného pořadu bohoslužeb, tedy Po-Pá mše svaté v 7.00 a v 18.00. Pátek: svátek sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. První pátek v měsíci: po večerní mši svaté následuje eucharistická adorace, 19.45 společná modlitba kompletáře, 20.30… Celý příspěvek
Středa: památka sv. Jana Mara Vianneye, kněze, patrona kněží v duchovní správě. Pátek: svátek Proměnění Páně. První pátek v měsíci, po mši svaté následuje eucharistická adorace asi do 20.30. Neděle 15. srpna 2021: slavnost Nanebevzetí Panny Marie, poutní slavnost v kostele na Bílé… Celý příspěvek
Světový den prarodičů a seniorů. V naší farnosti oslavíme v pondělí 26. července 2021: modlitba růžence v 17.25, mše svatá v 18.00. Pondělí: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. Po večerní mši svaté následuje úklid kostela, děkujeme za každou pomoc. Úterý: památka sv. Gorazda a druhů. Čtvrtek: památka sv. Marty. Sobota: památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze. 
Čtvrtek: svátek sv. Marie Magdalény. V 19.00 bude mše svatá na poděkování za letošní skautské tábory našich oddílů Jeleni a Arachné.  Pátek: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy. Večerní mše svatá za + P. Vojtěcha Engelhardta OSB, který působil v naší farnosti v 90.letech. Neděle: Světový den prarodičů a seniorů (Pondělí 26. července 2021: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie). 
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha