Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Pondělí: svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve. Středa: památka sv. Josefa Dělníka. Čtvrtek: památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve. Pátek: svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. (Výročí úmrtí P. Františka Jedličky.) První pátek v měsíci, po… Celý příspěvek
V úterý 9. dubna 2019 se konal úklid kostela před svátky. Děkujeme za nemalou účast vás, kteří jste přišli pomoci připravit náš kostel na Velikonoce.    Zelený čtvrtek: ranní mše v bazilice nebude – mše k svěcení olejů… Celý příspěvek
Úterý: po večerní mši svaté se koná předsváteční úklid kostela… Děkujeme za pomoc. Čtvrtek: v 17.00 se koná v klášteře Emauzy postní duchovní zastavení pod názvem Křížová cesta, jedná se o instalaci fotografií Jindřicha Štreita za hudebního doprovodu… Celý příspěvek
Pondělí: slavnost Zvěstování Páně. Světový den modliteb za nenarozené děti. Středa: ve 20.00 v bazilice modlitba v duchu komunity Taizé. Příležitost k modlitbě, ztišení, zpěvům… Příští víkend proběhne v pavilonu Vojtěška Bazar dětského oblečení, sportovních potřeb… Celý příspěvek