Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Začal nový liturgický rok (biblická čtení nedělního cyklu „C“). Po celou dobu adventní zpíváme Staročeské roráty od pondělí do soboty při mši svaté v 7.00. Čtvrtek: památka sv. Lucie, panny a mučednice. Pátek: památka sv. Jana od Kříže, kněze… Celý příspěvek
Začíná nový liturgický rok (biblická čtení nedělního cyklu „C“). Po celou dobu adventní zpíváme Staročeské roráty od pondělí do soboty při mši svaté v 7.00. Pondělí: památka sv. Františka Xaverského, kněze. Úterý: po večerní mši svaté úklid kostela. Od… Celý příspěvek
Sobota: v 18.00 před mší svatou prožijeme vstup do nového liturgického roku, požehnáme náš společný adventní věnec. Po mši svaté následuje „silvestrovské“ setkání na faře. Prosíme, doneste občerstvení na společný stůl. Neděle: při všech bohoslužbách žehnání adventních věnců. Klademe… Celý příspěvek
Odpoledne v 15.00 (změna) na našem hřbitově proběhne komentovaná prohlídka. V sakristii je k dispozici knížka Naučná stezka významných osobností břevnovského hřbitova. Knížku vydala p. Julie Jindráková a p. Zdeněk Nikel. Čtvrtek: slavnost Všech svatých. Mše svaté… Celý příspěvek
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomohli s pořadatelskou službou minulý víkend při otevření klausury našeho kláštera. Pondělí: památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. Úterý: památka sv. Hedviky, řeholnice. Středa: památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka. Pátek:… Celý příspěvek
Úterý: slavnost Výročí posvěcení baziliky (9. října 1757 pomocný biskup pražský Antonín Petr Příchovský znovu vysvětil kostel sv. Markéty po prusko-rakouských válkách). Mše svaté v 7.00 a v 18.00. Středa: památka sv. Vintíře, poustevníka, patrona našeho kláštera. Čtvrtek:… Celý příspěvek
  Dnes si připomínáme 11. výročí požehnání našich varhan. Děkujeme vše dobrodincům, kteří se na tomto velkém díle v naší bazilice jakkoli podíleli. Pondělí: památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. Úterý: památka Svatých andělů strážných. Čtvrtek:… Celý příspěvek
Dnes se koná koncert na Bílé Hoře, jehož výtěžek bude věnován na obnovu poutního místa. Koncert začíná v 16.00 na nádvoří kostela. Italský mužský sbor představí pod vedením sbormistra Daniela Gionga především lidovou písňovou tvorbu svého regionu. Koncert… Celý příspěvek