Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Odpoledne v 15.00 (změna) na našem hřbitově proběhne komentovaná prohlídka. V sakristii je k dispozici knížka Naučná stezka významných osobností břevnovského hřbitova. Knížku vydala p. Julie Jindráková a p. Zdeněk Nikel. Čtvrtek: slavnost Všech svatých. Mše svaté… Celý příspěvek
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomohli s pořadatelskou službou minulý víkend při otevření klausury našeho kláštera. Pondělí: památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. Úterý: památka sv. Hedviky, řeholnice. Středa: památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka. Pátek:… Celý příspěvek
Úterý: slavnost Výročí posvěcení baziliky (9. října 1757 pomocný biskup pražský Antonín Petr Příchovský znovu vysvětil kostel sv. Markéty po prusko-rakouských válkách). Mše svaté v 7.00 a v 18.00. Středa: památka sv. Vintíře, poustevníka, patrona našeho kláštera. Čtvrtek:… Celý příspěvek
  Dnes si připomínáme 11. výročí požehnání našich varhan. Děkujeme vše dobrodincům, kteří se na tomto velkém díle v naší bazilice jakkoli podíleli. Pondělí: památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. Úterý: památka Svatých andělů strážných. Čtvrtek:… Celý příspěvek
Dnes se koná koncert na Bílé Hoře, jehož výtěžek bude věnován na obnovu poutního místa. Koncert začíná v 16.00 na nádvoří kostela. Italský mužský sbor představí pod vedením sbormistra Daniela Gionga především lidovou písňovou tvorbu svého regionu. Koncert… Celý příspěvek
    Pondělí: památka sv. Moniky. Úterý: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve. Středa: památka Umučení sv. Jana Křtitele. Blíží se nový školní rok. Je třeba přihlásit děti, které dosud nechodily na výuku náboženství. Je třeba přihlásit i děti,… Celý příspěvek
    Pondělí: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve. Úterý: památka sv. Pia X., papeže, Středa: památka Panny Marie Královny. Pátek: svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Výročí úmrtí arciopata Anastáze Opaska.   Sobota: památka sv. Benedikta a druhů, mučedníků. Blíží… Celý příspěvek