Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Pokračujeme v upraveném nedělním pořadu bohoslužeb. Jak docílíme povoleného počtu osob v kostele? U vchodu bude připraveno vždy tolik zpěvníků, abychom měli od sebe požadované rozestupy. Jestliže zásobník bude prázdný, pak je kostel „naplněn“ (zpěvník si neberou ministranti, schola/sbor, varhaník…). Po mši svaté… Celý příspěvek
Pořad bohoslužeb u sv. Markéty od 11. května 2020 včetně: Pondělí až sobota: 7.00, 18.00 (v sobotu mše svatá v 18.00 s nedělní platností). Neděle: 7.00, 8.00, 9.30, 10.30, 17.30, 18.30. Využijme všech časů bohoslužeb tak, abychom dodrželi povolený počet 100 osob. Jak docílíme… Celý příspěvek
Pořad bohoslužeb u sv. Markéty od 11. května 2020 včetně: Pondělí až sobota: 7.00, 18.00 (v sobotu mše svatá v 18.00 s nedělní platností). Neděle: 7.00, 8.00, 9.30, 10.30, 17.30, 18.30. Prosíme, abyste využili všech časů bohoslužeb tak, abychom dodrželi povolený počet 100 osob.… Celý příspěvek
V úterý tomu bude 70let od zavraždění kněze Josefa Toufara komunistickou StB. Farář z vysočinských farností Zahrádka a Číhošť nepodlehl bezmála měsíčnímu nátlaku mučením k doznání vykonstruované viny. V současné době probíhá beatifikační proces v Římě. Při večerní mši svaté v 18.00 se budeme modlit za všechny… Celý příspěvek
Úterý: po večerní mši svaté se koná úklid kostela. Pátek: památka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve. Sobota: svátek Stolce sv. Petra. Neděle: poslední neděle liturgického mezidobí. Při bohoslužbách bude možnost přijmout svátost nemocných. Tuto svátost mohou přijmout pokřtění praktikující věřící:… Celý příspěvek
Dnes odpoledne v 15.00 se koná na faře setkání seniorů (na téma Hromnice, svátost nemocných, vzpomeneme na naši farnici + Alžbětu Hálovou). V 15.00 se také koná ve Vojtěšce (v učebně vlevo) masopust pro rodiče s malými dětmi. Pondělí: svátek sv. Scholastiky, panny,… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Středa: památka sv. Agáty, panny a mučednice. Čtvrtek: památka sv. Pavla Miki a druhů, japonských mučedníků. Pátek: 1. pátek v měsíci únoru, kdy si více uvědomujeme Ježíšovo milosrdenství, proto po večerní mši svaté následuje eucharistická adorace asi… Celý příspěvek
Úterý: památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Večer v 19.30 na Bílé Hoře se koná přednáška Oldřicha Seluckého nazvaná „Cesta tří králů“ – o vzniku a proměnách tradice Tří králů. Pátek: památka sv. Jana Boska, kněze. Sobota: večerní mše svatá v 18.00 za +… Celý příspěvek
Včerejší památkou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů začal týden modliteb za jednotu křesťanů. Pondělí: v 19.00 se koná biblická hodina na faře s podtitulem „Co již dávní proroci,“ setkáme se nad obsahem SZ proroctví. Úterý: památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice. Pátek:… Celý příspěvek