Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

V úterý tomu bude 70let od zavraždění kněze Josefa Toufara komunistickou StB. Farář z vysočinských farností Zahrádka a Číhošť nepodlehl bezmála měsíčnímu nátlaku mučením k doznání vykonstruované viny. V současné době probíhá beatifikační proces v Římě. Při večerní mši svaté v 18.00 se budeme modlit za všechny… Celý příspěvek
Úterý: po večerní mši svaté se koná úklid kostela. Pátek: památka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve. Sobota: svátek Stolce sv. Petra. Neděle: poslední neděle liturgického mezidobí. Při bohoslužbách bude možnost přijmout svátost nemocných. Tuto svátost mohou přijmout pokřtění praktikující věřící:… Celý příspěvek
Dnes odpoledne v 15.00 se koná na faře setkání seniorů (na téma Hromnice, svátost nemocných, vzpomeneme na naši farnici + Alžbětu Hálovou). V 15.00 se také koná ve Vojtěšce (v učebně vlevo) masopust pro rodiče s malými dětmi. Pondělí: svátek sv. Scholastiky, panny,… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Středa: památka sv. Agáty, panny a mučednice. Čtvrtek: památka sv. Pavla Miki a druhů, japonských mučedníků. Pátek: 1. pátek v měsíci únoru, kdy si více uvědomujeme Ježíšovo milosrdenství, proto po večerní mši svaté následuje eucharistická adorace asi… Celý příspěvek
Úterý: památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Večer v 19.30 na Bílé Hoře se koná přednáška Oldřicha Seluckého nazvaná „Cesta tří králů“ – o vzniku a proměnách tradice Tří králů. Pátek: památka sv. Jana Boska, kněze. Sobota: večerní mše svatá v 18.00 za +… Celý příspěvek
Včerejší památkou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů začal týden modliteb za jednotu křesťanů. Pondělí: v 19.00 se koná biblická hodina na faře s podtitulem „Co již dávní proroci,“ setkáme se nad obsahem SZ proroctví. Úterý: památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice. Pátek:… Celý příspěvek
Končí doba vánoční. Mše svatá v 9.00 bude s udílením svátosti křtu. Děkujeme všem, kdo jste přes svátky pomohli s dohledem nad návštěvníky našeho kostela. Úterý: si připomeneme 1027let od založení našeho kláštera. Tento den oslavíme večerní mší svatou v 18.00. Ranní mše svatá… Celý příspěvek
Po všech nedělních bohoslužeb proběhne Tříkrálová sbírka (tedy i v sobotu večer). Peníze získané ze sbírky v naší farnosti posíláme dvěma dětem, dívkám ze Zambie a Indie v rámci adopce na dálku. Další vybrané peníze budou použity na projekty ADCH. Děkujeme předem za vaši štědrost.… Celý příspěvek
29. prosince 2019 Přes vánoční svátky je otevřený kostel vždy odpoledne pro veřejnost. Ještě prosíme o pomoc při dohledu nad návštěvníky, v rozpisu je ještě pár volných míst, rozpis je k dispozici v sakristii nebo na stránkách farnosti. Děkujeme. V úterý poděkujeme za uplynulý občanský… Celý příspěvek
Ještě zítra a pozítří zpíváme při mši svaté v 7.00 staročeské roráty. Vánoční bohoslužby v Břevnově a na Bílé Hoře se konají až na drobné změny v obvyklém pořádku. Celý přehled je k dispozici v našich informačních prostředcích. Při půlnoční mši svaté u sv. Markéty nebude uváděna Česká… Celý příspěvek
Touto nedělí a 17. prosincem vstupujeme do druhé poloviny doby adventní. Po mši svaté v 9.00 vzadu v kostele se uskuteční prodej výrobků z terapeutických dílen Domova sv. Rodiny. Bude tak možné nejen získat originální vkusné a praktické vánoční dárky, ale současně také přispět na… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha