Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Dnes v naší církvi probíhá sčítání účastníků bohoslužeb (naposledy v r. 2014). Sčítání provedeme společně při ohláškách po každé nedělní mši svaté. Vyčkejte pokynů. Pondělí: památka Panny Marie Růžencové. Středa: slavnost Výročí posvěcení baziliky (znovuposvěcení r. 1757). Ve 20.00 se koná v bazilice… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Ludmily, mučednice. Úterý: po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela, prosíme o pomoc. Pátek: památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků. Sobota: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. Neděle: mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti. Sobota… Celý příspěvek
Středa: v 16.00 mše svatá na zahájení školního roku. Čtvrtek: památka Jména Panny Marie. Pátek: památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve. Sobota: svátek Povýšení svatého kříže. Při mši svaté v 7.00 obnoví své časné sliby br. Bruno Maria Giacintov OSB. V modlitbě mysleme… Celý příspěvek
Úterý: svátek sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. Po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela. Pátek: je první v měsíci srpnu, tzn. uvědomujeme si zvláště dar Božího milosrdenství a odpuštění. Po mši svaté bude možnost eucharistické adorace až do 20.30.… Celý příspěvek
Úterý: památka sv. Moniky. Středa: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve. Čtvrtek: památka Umučení sv. Jana Křtitele. V sobotu 24. srpna 2019 bylo 20. výročí úmrtí arciopata Anastáze Opaska. Zvláště na arciopata Anastáze vzpomeneme při letošním konání sympozia Opus bonum v měsíci… Celý příspěvek
Dnes je poutní den na Bílé Hoře. V 11.00 poutní mše svatá (na nádvoří, celebruje arciopat Prokop), 16.00 houslový koncert sr. Marie Magdaleny Fuxové OSB, 18.00 nešpory ze slavnosti (v kostele, zpívané). Úterý: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve. Středa: památka… Celý příspěvek
Středa: památka sv. Maxmiliána Kolbe, kněze a mučedníka. Čtvrtek: slavnost Nanebevzetí Panny Marie Neděle: poutní den na Bílé Hoře. V tento den je vhodné putovat právě do kostela Panny Maria Vítězné na Bílé Hoře. Program dne: 11.00 mše svatá (na nádvoří, celebruje arciopat Prokop), 16.00 houslový koncert sr. Marie Magdaleny Fuxové OSB, 18.00 nešpory ze slavnosti (v kostele, zpívané).  
Úterý: svátek Proměnění Páně. V tento den je mše svatá u sv. Markéty pouze v 7.00. Středa: po večerní mši svaté bude úklid kostela, děkujeme všem, kdo mohou přijít pomoct.  Čtvrtek: památka sv. Dominika, zakladatele řádu dominikánů.  Pátek: svátek sv. Terezie Benedikty od… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Marty. Středa: Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.  Čtvrtek: památka sv. Alfonsa Marie z Liguori.  Pátek je první v měsíci srpnu, tzn. uvědomujeme si zvláště dar Božího milosrdenství a odpuštění. Po mši svaté bude možnost eucharistické adorace až do 20.30. Večerní mše svatá je za + Jana Hanuše, hudebního skladatele, sbormistra našeho chrámového sboru.   
Někteří členové našeho skautského oddílu Jeleni a dívčího oddílu Arachné odcestovali na mezinárodní setkání skautů zv. Jamboree. Letošní setkání se koná v Západní Virginii v USA. Mysleme na ně v modlitbě. Pondělí: svátek sv. Marie Magdaleny. Úterý: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy. Středa:… Celý příspěvek
Čtvrtek: slavnost sv. Benedikta, opata, zakladatele řádu. Mše svatá bude pouze v 18.00, mše svatá ráno v 7.00 a na Bílé Hoře nebude. Sobota: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky baziliky, poutní slavnost. Mše svaté ze slavnosti ráno v 7.00 a večer v 18.00. Během měsíce… Celý příspěvek