Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Končí doba vánoční. Mše svatá v 9.00 bude s udílením svátosti křtu. Děkujeme všem, kdo jste přes svátky pomohli s dohledem nad návštěvníky našeho kostela. Úterý: si připomeneme 1027let od založení našeho kláštera. Tento den oslavíme večerní mší svatou v 18.00. Ranní mše svatá… Celý příspěvek
Po všech nedělních bohoslužeb proběhne Tříkrálová sbírka (tedy i v sobotu večer). Peníze získané ze sbírky v naší farnosti posíláme dvěma dětem, dívkám ze Zambie a Indie v rámci adopce na dálku. Další vybrané peníze budou použity na projekty ADCH. Děkujeme předem za vaši štědrost.… Celý příspěvek
29. prosince 2019 Přes vánoční svátky je otevřený kostel vždy odpoledne pro veřejnost. Ještě prosíme o pomoc při dohledu nad návštěvníky, v rozpisu je ještě pár volných míst, rozpis je k dispozici v sakristii nebo na stránkách farnosti. Děkujeme. V úterý poděkujeme za uplynulý občanský… Celý příspěvek
Ještě zítra a pozítří zpíváme při mši svaté v 7.00 staročeské roráty. Vánoční bohoslužby v Břevnově a na Bílé Hoře se konají až na drobné změny v obvyklém pořádku. Celý přehled je k dispozici v našich informačních prostředcích. Při půlnoční mši svaté u sv. Markéty nebude uváděna Česká… Celý příspěvek
Touto nedělí a 17. prosincem vstupujeme do druhé poloviny doby adventní. Po mši svaté v 9.00 vzadu v kostele se uskuteční prodej výrobků z terapeutických dílen Domova sv. Rodiny. Bude tak možné nejen získat originální vkusné a praktické vánoční dárky, ale současně také přispět na… Celý příspěvek
Po celou dobu adventní zpíváme staročeské roráty při mši svaté v 7.00. Pondělí: slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Je to doporučený svátek, měli bychom počítat se slavením eucharistie. Úterý: po večerní mši svaté následuje úklid kostela. Kdo máte… Celý příspěvek
Po celou dobu adventní zpíváme staročeské roráty při mši svaté v 7.00. Úterý: památka sv. Františka Xaverského, kněze. Středa: odpoledne v 16.00 v bazilice proběhne setkání se sv. Mikulášem. Mikulášské obdarování dětí má mít adventní charakter, nikoli již vánoční. Neoznačené balíčky rodiče kladou… Celý příspěvek
Úterý: po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme všem za jakoukoli pomoc. Středa: v našich diecézích se uskuteční akce nazvaná Červená středa. Iniciativa založená ve Velké Británii připomíná osoby pronásledované pro víru. Jedná se o společnou iniciativu ekumeny i židovských náboženských… Celý příspěvek
Pondělí: v 19.00 na faře se koná biblická hodina, otevřeme SZ knihy Makabejské. Čtvrtek: památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě. Pátek: památka sv. Cecílie, panny a mučednice, patronky všech, kdo se starají o liturgickou hudbu. Sobota: památka sv. Kolumbána, opata. Ve středu 27. listopadu… Celý příspěvek
Pondělí: svátek sv. Martina, biskupa. Středa: svátek sv. Anežky České, panny. Blíží se 30. výročí svatořečení Anežky České (12. listopadu 1989). Hlavní oslava se bude konat v katedrále v sobotu 16. listopadu 2019 v 10.00, mši svatou povede někdejší sekretář Jana Pavla II.,… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Karla Boromejského, biskupa. Pátek: večer se koná v bazilice koncert České nebe září. Pod taktovkou Jana Zástěry zazní hudba, která doprovází Českou národní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České. Koncert se koná v rámci cyklu ve… Celý příspěvek
Den modliteb za misie. Úterý: památka sv. Jana Pavla II., papeže. V roce 1997 tento polský světec navštívil náš klášter. Pátek 1. listopadu 2019: budeme slavit Všechny svaté, je to doporučený svátek, počítejme se slavením mše svaté. Sobota 2. listopadu 2019: Vzpomínka na… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha