Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Den modliteb za misie. V naší farnosti slavíme Misijní neděli v době velikonoční konáním akce Na světě nejsme sami. Odpoledne v 15.00 se koná farní Drakiáda na prostranství Vypich (směrem k Motolu), pozvání platí zvláště pro rodiny s dětmi. Pondělí: památka sv. Jana Pavla II.,… Celý příspěvek
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomohli s pořadatelskou službou minulý víkend při otevření klausury našeho kláštera.  Pondělí: památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. Úterý: památka sv. Hedviky, řeholnice. Středa: památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.  Pátek: svátek sv. Lukáše, evangelisty.… Celý příspěvek
Úterý: slavnost Výročí posvěcení baziliky (9. října 1757 pomocný biskup pražský Antonín Petr Příchovský znovu vysvětil kostel sv. Markéty po prusko-rakouských válkách). Mše svaté v 7.00 a v 18.00. Středa: památka sv. Vintíře, poustevníka, patrona našeho kláštera. Čtvrtek: památka sv. Jana XXIII., papeže,… Celý příspěvek
  Dnes si připomínáme 11. výročí požehnání našich varhan. Děkujeme vše dobrodincům, kteří se na tomto velkém díle v naší bazilice jakkoli podíleli.  Pondělí: památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.  Úterý: památka Svatých andělů strážných. Čtvrtek: památka sv.… Celý příspěvek
Dnes se koná koncert na Bílé Hoře, jehož výtěžek bude věnován na obnovu poutního místa. Koncert začíná v 16.00 na nádvoří kostela. Italský mužský sbor představí pod vedením sbormistra Daniela Gionga především lidovou písňovou tvorbu svého regionu. Koncert uvede pražský chrámový smíšený… Celý příspěvek
Pondělí: při mši svaté ve 12.00 otec arciopat poděkuje spolu se svými spolužáky za 35 let kněžské služby. Mše svatá v 7.00 nebude.  Čtvrtek: památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků. Pátek: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. Neděle 23. září 2018: na… Celý příspěvek
Středa: památka Jména Panny Marie. Zahájení školního roku v naší farností mší svatou v 16.00 v bazilice. Čtvrtek: památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.  Pátek: svátek Povýšení svatého kříže. Při mši svaté v 7.00 složí své časné sliby br. Bruno Maria Giacintov. Zahrňme… Celý příspěvek
  Dnes ve 14.00 proběhne u sv. Markéty křest letos narozených čtyřčat rodičů Slánských. Rodina prosí o modlitbu a zve na tuto slavnost.  Od pondělí se vracíme k běžnému pořadu bohoslužeb, tzn.: mše svaté Po-Pá ráno a večer.  Pondělí: svátek sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele… Celý příspěvek
    Pondělí: památka sv. Moniky. Úterý: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve. Středa: památka Umučení sv. Jana Křtitele.  Blíží se nový školní rok. Je třeba přihlásit děti, které dosud nechodily na výuku náboženství. Je třeba přihlásit i děti, které by… Celý příspěvek
    Pondělí: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve. Úterý: památka sv. Pia X., papeže,  Středa: památka Panny Marie Královny. Pátek: svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Výročí úmrtí arciopata Anastáze Opaska.  Sobota: památka sv. Benedikta a druhů, mučedníků.  Blíží se nový školní… Celý příspěvek
Dnes je poutní den na Bílé Hoře. V 11.00 mše svatá ze Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, celebruje arciopat Prokop Siostrzonek OSB. 17.00 koncert, účinkuje Řepský sousedský sbor. V 18.00 nešpory ze Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie,  na varhany doprovodí Marek Čihař. Úterý:… Celý příspěvek
    Pondělí: svátek Proměnění Páně. Mše svatá u sv. Markéty v 18.00. Středa: památka sv. Dominika, zakladatele dominikánů. Své řeholní jmeniny slaví náš otec arcibiskup.  Čtvrtek: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.  Pátek: svátek sv. Vavřince, jáhna… Celý příspěvek