Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Pondělí: památka Panny Marie Královny. Středa: svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Večerní mše svatá za + arciopata Anastáze Opaska. Čtvrtek: památka sv. Benedikta a druhů, mučedníků. Sobota: Památka sv. Moniky. Obvyklý pořad bohoslužeb u sv. Markéty začíná až 5. 9.  
  Pondělí: památka sv. Dominika, zakladatele řádu dominikánů. Mysleme v modlitbě na otce arcibiskupa Dominika v den jeho řeholního svátku. Úterý: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy. Středa: svátek sv. Vavřince, jáhna a… Celý příspěvek
Čtvrtek: v 19.00 mše svatá – poděkování našich skautů a dívčího oddílu za prožitý čas na táborech s prosbou o požehnání pro cestu do Polska. Pátek: svátek sv. Marie Magdalény. Sobota: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy. Neděle: při mši svaté v 9.00 vstoupí do katechumenátu jeden ze zájemců o křest v naší farnosti.
Pondělí: slavnost sv. Benedikta, opata, zakladatele našeho řádu. Mše svatá v 18.00. Středa: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky naší baziliky a farnosti. Mše svatá v 18.00. Pátek: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.
Od tohoto týdne přecházíme na letní pořad bohoslužeb, víkendy zůstávají beze změn, pondělí-pátek bude pouze jedna mše svatá denně: Út, Čt ráno; Po, St, Pá večer. Úterý: památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka. Středa: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.… Celý příspěvek
Děkujeme všem, kdo se zapojili do akce Noc kostelů v naší farnosti, celkový počet návštěvníků: 565, z toho 150 lidí navštívilo náš břevnovský hřbitov. Pondělí: památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa. Úterý: památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. Večerní… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Norberta, biskupa. Pátek: Připojujeme se k Noci kostelů, tentokrát bude zpřístupněn i břevnovský hřbitov s komentovanou prohlídkou a zpěvem naší scholy, kostel bude otevřený ve druhé části večera. Podrobný program je dostupný na obvyklých místech.… Celý příspěvek