Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Po celý měsíc květen se modlíme litanie k Panně Marii vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po večerní mši svaté. Pondělí: památka sv. Zdislavy, patronky rodin. Úterý: svátek Navštívení Panny Marie. Středa: památka sv. Justina, mučedníka. Pátek: slavnost Nejsvětějšího… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve. Úterý: svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, večerní mše sv. za + P. Františka Jedličku. Středa: velikonoční modlitba Taizé od 20.00 v bazilice, připravují vysokoškoláci naší farnosti. Čtvrtek: slavnost Nanebevstoupení Páně,… Celý příspěvek
Děkujeme všem dobrovolníkům za uspořádání a průběh Misijní neděle. Za celý den jsme vybrali 140 564Kč. Děkujeme všem dárcům. Výtěžek je věnován na pomoc stacionáři pro děti a sirotky v diecézi Bozoum ve Středoafrické republice prostřednictvím sdružení Siriri,… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka. Pátek: v 19.30 v bazilice absolventský varhanní koncert Pavla Saláka ze třídy prof. Josefa Popelky na Pražské konzervatoři. Spoluúčinkuje Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie. Sobota: v 16.00 v Tereziánském sále… Celý příspěvek
Využijme poslední příležitosti ke svátosti smíření, od Zeleného čtvrtku do Pondělí velikonočního se zpovídat nebude. Úterý: při mši svaté v 18.00 udělování ojele katechumenů 7 čekatelům křtu. Zelený čtvrtek: ranní bohoslužba nebude, dopoledne se slaví jen v katedrálách… Celý příspěvek