Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Pondělí: svátek Obrácení sv. Pavla. Úterý: památka sv. Timoteje a Tita, biskupů. Čtvrtek: památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Neděle 7. února 2016 – masopustní neděle ve farnosti: mše sv. v 9.00 zaměřená na děti, budou představeny… Celý příspěvek
Začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů. Pondělí: památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Čtvrtek: památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice. Neděle: při mši sv. v 9.00 bude připravena katecheze pro děti. Oslavili jsme Výročí posvěcení našeho kláštera, ke… Celý příspěvek
Děkujeme všem, kdo jste se zúčastnili a připravovali tříkrálový průvod a živý betlém. Dnes končí doba vánoční, po všech bohoslužbách vykonáme Tříkrálovou sbírku. Čtvrtek: Výročí posvěcení kláštera (r. 993), konventní mše svatá v 7.00 nebude. Společně poděkujeme za toto… Celý příspěvek