Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Středa: památka sv. Marie Magdaleny. Mše sv. v 18.00 na zahájení cesty našich mladých do Rumunska. Čtvrtek: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy. Sobota: svátek sv. Jakuba, apoštola.  
Pátek: svátek sv. Tomáše, apoštola. První pátek v měsíci, možnost eucharistické adorace od 16.00 do 17.45, následuje požehnání a mše svatá. Sobota: svátek sv. Prokopa, opata. Neděle: slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Od pondělí 29. června 2015 přecházíme na… Celý příspěvek
Diecéze České Budějovice má nového biskupa Mons. Vlastimila Kročila, dosavadního faráře ve Veselí nad Lužnicí. Mysleme na nového nástupce apoštolů v této diecézi, ale i na všechny křesťany v Jižních Čechách. Můžeme myslet i na naši arcidiecézi, protože… Celý příspěvek
Odpoledne v 15.00 ve Vojtěšce setkání seniorů na téma Panna Maria a Eucharistie s br. Martinem. Pondělí: benefiční koncert souboru Hradišťan na podporu Domova Svaté Rodiny na Petřinách. Večerní mše svatá nebude. Čtvrtek: památka sv. Barnabáše, apoštola. Pátek:… Celý příspěvek