Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Pondělí: památka Panny Marie Růžencové. V úterý se koná na Bílé Hoře od 19.30 přednáška Daniela Korteho o Erasmovi Rotterdamském, podrobnosti jsou vyvěšeny vzadu. Středa: slavnost Výročí posvěcení kostela, mše svaté v 7.00 a 18.00. Čtvrtek: památka sv.… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Ludmily, mučednice. Pátek: památka sv. Ondřeje, kněze, Pavla a druhů, korejských mučedníků. Sobota: svátek sv. Matouše, evangelisty. Od soboty 21. 9. 2013 do pastorační činnosti naši farnosti přibývá Domov Elišky Purkyňové, nově postavený domov pro seniory u… Celý příspěvek
Úterý: památka sv. Moniky. Středa: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve. Čtvrtek: památka Umučení sv. Jana Křtitele. Do konce měsíce srpna, prosíme, noste do sakristie doplatky na velehradskou pouť. Děkujeme. Pondělí 9. 9. v 19.00 ve Vojtěšce se… Celý příspěvek
Úterý: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve. Středa: památka sv. Pia X., papeže. Čtvrtek: Památka Panny Marie Královny. Sobota: Svátek sv. Bartoloměje, apoštola. V tento den úmysl večerní mše svaté je za arciopata Anastáze Opaska. Do konce měsíce srpna, prosíme, noste do sakristie doplatky na velehradskou pouť. Děkujeme.
Středa: památka sv. Maxmiliána Kolbe, kněze a mučedníka. Čtvrtek: slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Příští neděli zveme na Bílou Horu. Program poutního dne je následující: 11.00 mše svatá (celebruje okrskový vikář P. Josef Ptáček); 15.00 Klavírní koncert ve farní místnosti… Celý příspěvek
Úterý: svátek Proměnění Páně. Čtvrtek: památka sv. Dominika, zakladatele řádu dominikánů. Pátek: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy. Sobota: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.   V těchto dnech je poslední možnost odevzdat přihlášky na farní pouť na Velehrad. Přihlášky, prosíme, odevzdávejte v sakristii.
Pondělí: památka sv. Marie Magdalény. Úterý: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy. Čtvrtek: svátek sv. Jakuba, apoštola. Pátek: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. Termín přihlášek na pouť na Velehrad se prodlužuje, ještě týden je možné se hlásit.… Celý příspěvek