Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Úterý: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve. Středa: památka sv. Pia X., papeže. Čtvrtek: Památka Panny Marie Královny. Sobota: Svátek sv. Bartoloměje, apoštola. V tento den úmysl večerní mše svaté je za arciopata Anastáze Opaska. Do konce měsíce srpna, prosíme, noste do sakristie doplatky na velehradskou pouť. Děkujeme.
Středa: památka sv. Maxmiliána Kolbe, kněze a mučedníka. Čtvrtek: slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Příští neděli zveme na Bílou Horu. Program poutního dne je následující: 11.00 mše svatá (celebruje okrskový vikář P. Josef Ptáček); 15.00 Klavírní koncert ve farní místnosti… Celý příspěvek
Úterý: svátek Proměnění Páně. Čtvrtek: památka sv. Dominika, zakladatele řádu dominikánů. Pátek: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy. Sobota: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.   V těchto dnech je poslední možnost odevzdat přihlášky na farní pouť na Velehrad. Přihlášky, prosíme, odevzdávejte v sakristii.
Pondělí: památka sv. Marie Magdalény. Úterý: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy. Čtvrtek: svátek sv. Jakuba, apoštola. Pátek: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. Termín přihlášek na pouť na Velehrad se prodlužuje, ještě týden je možné se hlásit.… Celý příspěvek
Úterý: památka sv. Barnabáše, apoštola. Čtvrtek: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. Sobota: památka sv. Víta, mučedníka, patrona katedrály. Zveme na farní pouť na Velehrad, která se uskuteční 14. 9. 2013. Program, přihlášky další podrobnosti jsou k dispozici vzadu u tiskovin. Informace jsou také ke stažení na internetu. Přihlášku je třeba odevzdat v sakristii.
Pondělí: památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků. Středa: památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka. Čtvrtek: památka sv. Norberta, biskupa. Pátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše svaté podle obvyklého pořádku. Sobota: památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. V úterý 4.… Celý příspěvek
Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti