Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Úterý: památka sv. Barnabáše, apoštola. Čtvrtek: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. Sobota: památka sv. Víta, mučedníka, patrona katedrály. Zveme na farní pouť na Velehrad, která se uskuteční 14. 9. 2013. Program, přihlášky další podrobnosti jsou k dispozici vzadu u tiskovin. Informace jsou také ke stažení na internetu. Přihlášku je třeba odevzdat v sakristii.
Pondělí: památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků. Středa: památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka. Čtvrtek: památka sv. Norberta, biskupa. Pátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše svaté podle obvyklého pořádku. Sobota: památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. V úterý 4.… Celý příspěvek
Dnes odpoledne se uskuteční na faře v 15.00 setkání seniorů. Hostem bude náš varhaník Marek Čihař. Čeká nás povídání nejen o varhanách… Úterý: Slavnost sv. Vojtěcha, zakladatele našeho kláštera. Mše svaté v 7.00 a 18.00. Čtvrtek: svátek sv. Marka, evangelisty.… Celý příspěvek