Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Po všech bohoslužbách této neděle probíhá v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Touto nedělí také končí liturgická Doba vánoční. Úterý: Výročí posvěcení našeho kláštera, v tento den bude pouze večerní mše svatá v 18.00, kterou bude celebrovat emeritní… Celý příspěvek
Děkujeme všem, kteří jste pomohli bezdomovcům a potřebným při přípravě oběda v arcibiskupském paláci. Úterý: památka sv. Silvestra, papeže; poslední den občanského roku. Mše svaté na poděkování v 7.00 a 16.00. Středa: slavnost Matky Boží Panny Marie. Mše… Celý příspěvek
Komunita Sant´Egidio nás opět prosí o pomoc při pořádání vánočního oběda pro bezdomovce a potřebné v Arcibiskupském paláci. Ještě dnes můžete nosit do sakristie cukroví nebo jiné dárky pro potřebné. Vítaná bude pomoc při organizaci oběda přímo na místě.… Celý příspěvek
  Dnes ve 14.30 se koná na faře setkání seniorů, adventní zastavení se sr. Konsolátou Frýdeckou, představenou Domova sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích. Pondělí: slavnost P. Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Pátek: památka sv. Lucie, panny a… Celý příspěvek
Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou a realizací otevření klášterní klauzury veřejnosti v průběhu Břevnovského posvícení minulý víkend. Všem dobrovolníkům        Bůh žehnej! Pondělí: svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Pátek: slavnost… Celý příspěvek
Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou a realizací otevření klášterní klauzury veřejnosti v průběhu Břevnovského posvícení minulý víkend. Všem dobrovolníkům Bůh žehnej! Tato neděle je dnem modliteb za misie (misie jsou šířením evangelia, víry, radostné zvěsti, nikoli charitativní… Celý příspěvek