Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Pondělí: svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů. Úterý: památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve. Středa: památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. Čtvrtek: památka sv. andělů strážných. Pátek: 1. v měsíci, od 16.00 bude příležitost k soukromé adoraci před vystavenou… Celý příspěvek
Pondělí: v 19.00 na faře se koná biblická hodina, téma: 2. kniha Samuelova, hodinu vede Jiří Šamonil. Úterý: památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze. Sobota: památka sv. Vincence z Pauly, kněze. Sobota: zveme na Svatováclavský předvečer, mše svatá z vigilie slavnosti začíná v 18.00, následuje… Celý příspěvek
Pondělí: památka Panny Marie Bolestné. Úterý: památka sv. Ludmily, mučednice. Středa: začíná výuka náboženství v naší farnosti. Pátek: v 18.00 v katedrále mše svatá pro handicapované, zvláště pro lidi na vozíku, celebruje prof. Petr Piťha. Sobota: památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků. V tento den… Celý příspěvek
Ještě tuto neděli je možnost odevzdávat přihlášky k výuce náboženství nebo k 1. sv. přijímání dětí, přihlášky jsou k dispozici v elektronické podobě na farním webu nebo v tištěné podobě vzadu v kostele. Prosíme o jejich odeslání v elektronické podobě nebo odevzdání v tištěné podobě v sakristii co nejdříve… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Benedikta a druhů mučedníků. Středa: památka sv. Moniky. Čtvrtek: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve. Pátek: památka Umučení sv. Jana Křtitele. Neděle: mše sv. v 9.00 bude spojena se svátostí křtu tří dětí, celebrovat bude Mons. Vladimír Málek, sekretář… Celý příspěvek
Pouť na Bílé Hoře 11.00 hod. – slavnostní mše svatá, celebruje P. Petr Piťha 16.00 hod. – mše svatá pro poutníky V závěru bohoslužby bude posvěcena nová chórová kaple sester benediktinek (kaple Nejsvětější Trojice v severozápadním rohu ambitu poutního areálu). Hlavní celebrant bude… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Kláry, panny. Čtvrtek: památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka. Pátek: slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Pouť na Bílé Hoře: pátek 15. 8. — Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 17.00 hod. – slavnostní mše svatá v kostele; 18.00 hod. – slavnostní nešpory… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Jana Vianneye, kněze. Středa: svátek Proměnění Páně. Pátek: památka sv. Dominika, zakladatele řádu. Sobota: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.
Pondělí: mše sv. v 18.00 za oběti 1. světové války. Úterý: památka sv. Marty. Středa: večerní mše sv. za + Jana Hanuše, hudebního skladatele a našeho farníka, 10. výročí úmrtí. Čtvrtek: památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze. Pátek: památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve. První pátek v měsíci, od 16.00 možnost soukromé adorace před Nejsvětější svátostí, v 17.45 požehnání a mše svatá.
Úterý: památka sv. Marie Magdaleny. Středa: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy. Pátek: svátek sv. Jakuba, apoštola. Sobota: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. V tento den se koná pražská Svatoanenská pouť v kostele sv. Anny v Praze na Žižkově. V 18.00 celebruje… Celý příspěvek
Úterý: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve. Čtvrtek: památka sv. Alexia, patrona kláštera. Pátek: při mši sv. poprosíme o požehnání na cestu po Evropě pro naše skauty a dívčí oddíl Arachné.
Pátek: slavnost sv. Benedikta, opata, zakladatele řádu. Neděle: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky baziliky.  V červenci a srpnu bude upraven pořad bohoslužeb jako v minulých letech. Tzn. ve všední dny mše sv.: Po, St, Pá pouze v 18.00; Út, Čt pouze v 7.00. Sobota… Celý příspěvek