Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Středa: památka sv. Maxmiliána Kolbe, kněze a mučedníka. Čtvrtek: slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Příští neděli zveme na Bílou Horu. Program poutního dne je následující: 11.00 mše svatá (celebruje okrskový vikář P. Josef Ptáček); 15.00 Klavírní koncert ve farní místnosti… Celý příspěvek
Úterý: svátek Proměnění Páně. Čtvrtek: památka sv. Dominika, zakladatele řádu dominikánů. Pátek: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy. Sobota: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.   V těchto dnech je poslední možnost odevzdat přihlášky na farní pouť na Velehrad. Přihlášky, prosíme, odevzdávejte v sakristii.
Pondělí: památka sv. Marie Magdalény. Úterý: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy. Čtvrtek: svátek sv. Jakuba, apoštola. Pátek: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. Termín přihlášek na pouť na Velehrad se prodlužuje, ještě týden je možné se hlásit.… Celý příspěvek
Úterý: památka sv. Barnabáše, apoštola. Čtvrtek: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. Sobota: památka sv. Víta, mučedníka, patrona katedrály. Zveme na farní pouť na Velehrad, která se uskuteční 14. 9. 2013. Program, přihlášky další podrobnosti jsou k dispozici vzadu u tiskovin. Informace jsou také ke stažení na internetu. Přihlášku je třeba odevzdat v sakristii.
Pondělí: památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků. Středa: památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka. Čtvrtek: památka sv. Norberta, biskupa. Pátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše svaté podle obvyklého pořádku. Sobota: památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. V úterý 4.… Celý příspěvek