Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Výsledky Tříkrálové sbírky: v naší farnosti jsme vybrali 39 324Kč. Všem, kteří jste jakkoli přispěli, děkujeme a Bůh žehnej, zvláště pak organizátorům sbírky a také vám, kdo jste podpořili sbírku Živým betlémem. V Praze se celkem vybralo 2 716 000Kč. Pondělí: svátek Uvedení Páně do chrámu, den… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Timoteje a Tita, biskupů. Středa: památka sv. Tomáše Akvinského, biskupa a učitele církve. Sobota: památka sv. Jana Boska, kněze. V neděli 8. února 2015 bude mše sv. v 9.00 s katechezí pro děti. Vzadu a na internetu je nový rozpis úklidu kostela pro toto pololetí.… Celý příspěvek
Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Středa: památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice. Sobota: památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve. Vzadu a na internetu je nový rozpis úklidu kostela pro toto pololetí. Rozvržení zůstává stejné, prosíme, abyste se hlásili převážně… Celý příspěvek
Jako každý rok probíhá Tříkrálová sbírka, v naší farnosti lze do sbírky přispět po všech nedělních bohoslužbách. ADCH (Arcidiecézní charita) podpoří ze získaných finančních prostředků tyto projekty: 1. Pomoc rodinám a matkám s dětmi. 2. Podpora nových farních charit v pražské arcidiecézi. 3. Nemocnice… Celý příspěvek
Skončilo Evropské setkání mladých Taizé, do něhož jsme byli zapojeni i v Břevnově. Všem patří velké poděkování. Především organizačnímu týmu vysokoškoláků, kteří si celé setkání v naší farnosti vzali za své. Díky vám, kteří jste se spolu s námi přišli modlit, vám, kteří jste… Celý příspěvek
Program setkání Taizé v naší farnosti: pondělí 29.12.: příjezd poutníků úterý 30.12.: 8.30 ranní modlitba v kostele; 9.30 – 11.00 setkání ve skupinkách (v areálu kláštera), seznámení s poutníky, diskuse středa 31.12.: 8.30 ranní modlitba v kostele 9.30 – 11. 30 návštěva… Celý příspěvek
Pondělí a Úterý: zpíváme staročeské roráty ráno v 7.00. Středa: Štědrý den. 7.00 staročeské roráty; 16.00 mše svatá z vigilie Narození Páně; 24.00 půlnoční bohoslužba slova s Českou mší vánoční J. J. Ryby. Čtvrtek: slavnost Narození Páně. Mše svaté jako obvykle v neděli se zpěvem koled.… Celý příspěvek
Dnes odpoledne v 15.00 jste zváni na setkání seniorů tentokrát do Vojtěšky na literárně-hudební pásmo Popelka Nazaretská v nastudování naší břevnovské scholy pod vedením Magdaleny Salákové. Dnes také končí náš farní adventní projekt „Vánoce dál.“ – koupě dárků pro děti ze sociálně… Celý příspěvek
Pondělí: slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu. Čtvrtek: ve 20.00 v bazilice se koná třetí modlitba Taizé. Pojďme společně prosit za dílo Evropského setkání mladých v Praze. Sobota: památka sv. Lucie, panny a mučednice. Neděle: v 15.00 jste zváni na setkání seniorů… Celý příspěvek
Středa: památka sv. Františka Xaverského, kněze. Pátek: v 16.00 je připraveno pro děti setkání se sv. Mikulášem jako obvykle zde v bazilice. Prosíme rodiče, aby připravili tolik balíčků, kolik přivedou dětí. Neoznačené balíčky v hodnotě 50Kč aby pak kladli do košů u zpovědní místnosti.… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Ondřeje Dunc-Laca, kněze a druhů mučedníků. Úterý: v 19.00 na faře začíná příprava na svátost biřmování. Zájemci se hlásí u P. Václava. Čtvrtek: ve 20.00 zveme na večer ztišení, modliteb a zpěvu v duchu komunity Taizé. Modlitbu si připravili naši vysokoškoláci. Modlitba… Celý příspěvek
Výtěžek farního Bazaru minulý týden činí 7 000Kč, výtěžek jsme odeslali prostřednictvím ADCH na pomoc pronásledovaným křesťanům v Sýrii. Výtěžek prodeje Misijních kalendářů je 2 754Kč, prostřednictvím PMD (Papežského misijního díla jsme tuto částku odeslali na pomoc lidem v Keni. Pondělí: památka sv. Alžběty… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha