Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Pondělí: mše sv. v 18.00 za oběti 1. světové války. Úterý: památka sv. Marty. Středa: večerní mše sv. za + Jana Hanuše, hudebního skladatele a našeho farníka, 10. výročí úmrtí. Čtvrtek: památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze. Pátek: památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve. První pátek v měsíci, od 16.00 možnost soukromé adorace před Nejsvětější svátostí, v 17.45 požehnání a mše svatá.
Úterý: památka sv. Marie Magdaleny. Středa: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy. Pátek: svátek sv. Jakuba, apoštola. Sobota: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. V tento den se koná pražská Svatoanenská pouť v kostele sv. Anny v Praze na Žižkově. V 18.00 celebruje… Celý příspěvek
Úterý: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve. Čtvrtek: památka sv. Alexia, patrona kláštera. Pátek: při mši sv. poprosíme o požehnání na cestu po Evropě pro naše skauty a dívčí oddíl Arachné.
Pátek: slavnost sv. Benedikta, opata, zakladatele řádu. Neděle: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky baziliky.  V červenci a srpnu bude upraven pořad bohoslužeb jako v minulých letech. Tzn. ve všední dny mše sv.: Po, St, Pá pouze v 18.00; Út, Čt pouze v 7.00. Sobota… Celý příspěvek
Před čtrnácti dny o slavnosti Seslání Ducha svatého přijalo pět dětí naší farnosti poprvé Krista v eucharistii. Prosíme o modlitbu za ně i za jejich rodiny. Děkujeme všem, kteří jste se na této slavnosti jakkoli podíleli. Úterý: slavnost Narození sv. Jana Křtitele. V tento… Celý příspěvek
Papež František nás o dnešní slavnosti vybízí ke zvláštní modlitbě za mír na celém světě. Při své nedávné návštěvě Svaté země pozval čelní představitele Palestiny a Izraele do Vatikánu k mírovému setkání a k modlitbě za mír. Středa: památka sv. Barnabáše, apoštola. Pátek: památka sv. Antonína… Celý příspěvek
V pátek 23. května 2014 jsme prožili Noc kostelů. Během šesti hodin prošlo naší bazilikou 640 návštěvníků. Děkujeme všem organizátorům a pořadatelům, kteří jste se přihlásili do služby dohledu nad celým programem. Tato neděle je dnem modliteb za sdělovací prostředky. Odpoledne ve… Celý příspěvek
Den modliteb za pronásledované křesťany. Pronásledování křesťanů se v poslední době spíše stupňuje – v celosvětovém měřítku tvoří křesťané80% všech pronásledovaných pro náboženské přesvědčení. V současné době je každý 10. křesťan kvůlisvé víře v Ježíše Krista obětí diskriminace, pronásledování nebo čelí hrozbě smrti. Ve… Celý příspěvek
Úterý: památka sv. Klementy Marie Hofbauera, kněze. Čtvrtek: v 15.30 mši sv. na zakončení akademického roku v naší bazilice celebruje arcibiskup Dominik. Pátek: opět se připojujeme k Noci kostelů. Program bude rozdělen do dvou hlavních bloků: Noc kostelů pro děti a Noc kostelů pro… Celý příspěvek
Pondělí: svátek Výročí posvěcení katedrály (85. výročí dostavby), mše sv. v katedrále začíná v 18.00. Středa: svátek sv. Matěje, apoštola. Čtvrtek: památka sv. Bonifáce, mučedníka, patrona kláštera. Pátek: svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka. Sobota: zveme na farní pouť do kostela sv.… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha