Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Úterý: památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. 3. května 2014 uplynulo 30 let od úmrtí P. Františka Jedličky, benediktina, teologa, historika umění, faráře zdejší farnosti. Minulou neděli jsme při 8. ročníku akce „Na světě nejsme sami“ vybrali 72 509Kč. Výtěžek půjde… Celý příspěvek
Neděle oktávu velikonočního Neděle Božího milosrdenství Dnes se v areálu kláštera koná 8. ročník misijní akce „Na světě nejsme sami.“ Je připraven bohatý program zahájený mší sv. v 9.00, kterou povede karmelitán P. Pavel Pola. Po mši sv. bude následovat před bazilikou… Celý příspěvek
V tento den je po všech bohoslužbách žehnání pokrmů. Tímto obřadem prosíme, aby naše radost, kterou prožíváme i kolem domácího prostřeného stolu, byla požehnaná. Můžeme přinést pečivo, chléb, vajíčka, maso aj. v košíkách atp., které přede mší shromáždíme vpředu u oltáře sv. Vojtěcha. Velikonoční… Celý příspěvek
Ve Svatém týdnu se zpovídá pouze do středy 16. 4. Děkujeme za pochopení. 13. 4. Květná neděle – 7.30 mše svatá se svěcením ratolestí, 9.00 mše svatá se svěcením ratolestí, 17.15 pobožnost Křížové cesty, 18.00 mše svatá. 17. 4. Zelený čtvrtek… Celý příspěvek
Modlitbu Křížové cesty můžeme prožít ještě v neděli a pátek od 17.15. Příští pátek také naposledy máme možnost tiché adorace před Nejsvětější svátostí v bazilice od 20.00 do 21.00. Letos se na závěr věnujeme apoštolské exhortaci (povzbuzení) papeže Františka: Radost evangelia, Evangelii gaudium.… Celý příspěvek
Pobožnosti Křížové cesty se konají vždy v neděli a pátek od 17.15. Každý pátek v době postní je možnost tiché adorace před Nejsvětější svátostí v bazilice od 20.00 do 21.00. Letos se na závěr věnujeme apoštolské exhortaci (povzbuzení) papeže Františka: Radost evangelia, Evangelii gaudium.… Celý příspěvek
Pobožnosti Křížové cesty se konají vždy v neděli a pátek od 17.15. Každý pátek v době postní je možnost tiché adorace před Nejsvětější svátostí v bazilice od 20.00 do 21.00. Letos se na závěr věnujeme apoštolské exhortaci (povzbuzení) papeže Františka: Radost evangelia, Evangelii gaudium.… Celý příspěvek
Pobožnosti Křížové cesty se konají vždy v neděli a pátek od 17.15. V sakristii zbylo ještě pár volných míst v rozpisu vedení této modlitby, kdo by chtěl vést tuto modlitbu, může se ještě zapsat. Každý pátek v době postní je možnost tiché adorace před Nejsvětější svátostí… Celý příspěvek
Pobožnosti Křížové cesty se konají vždy v neděli a pátek od 17.15. Je to modlitba, kterou mohou vést laici, proto se, prosíme, zapisujte v sakristii do rozpisu na jednotlivé dny. Dnes už jsou dostupné různé texty a zamyšlení pro ty, kteří modlitbu vedou. Každý… Celý příspěvek
Na Popeleční středu bude mše svatá v 7.00, 16.00 (zaměřená na děti) a v 18.00. Den přísného půstu, postní řád celé doby postní je vyvěšen vzadu a na našich stránkách. Pátek: 1. v měsíci, výstav Nejsvětější svátosti k soukromé adoraci v 16.00, v 17.00 svátostné požehnání, 17.15 pobožnost… Celý příspěvek
Dnes v 10.00 je v katedrále slavena mše za zemřelé oběti nepokojů na Ukrajině. Mysleme i nadále na tento úmysl. Sobota: večerní mše sv. v 18.00 za + Karla Kryla (20. výročí úmrtí). Pomalu se blíží doba postní. Součástí přípravy na Popeleční středu je i příprava… Celý příspěvek
Odpoledne v 15.00 se uskuteční v prelatuře kláštera karneval pro předškolní a mladší školní děti. Mohou se připojit i dospělí, co všechno vzít s sebou a další podrobnosti se dočtete vzadu na plakátu. Pátek: památka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve. Sobota: Svátek Stolce sv. Petra. O… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha