Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Pondělí: slavnost Zjevení Páně, druhé vyvrcholení doby vánoční. Mše svaté s žehnáním vody křídy, kadidla, případně zlata v 7.00 a v 18.00. Připojíme se k Tříkrálové sbírce. Z výtěžku podpoříme především dívku Anet z Ugandy v rámci projektu adopce na dálku. Pokud vybereme více peněz, pomoc z naší farnosti… Celý příspěvek
Děkujeme všem, kteří jste pomohli bezdomovcům a potřebným při přípravě oběda v arcibiskupském paláci. Úterý: památka sv. Silvestra, papeže; poslední den občanského roku. Mše svaté na poděkování v 7.00 a 16.00. Středa: slavnost Matky Boží Panny Marie. Mše svaté 8.00, 10.00 a v 18.00. Čtvrtek: památka… Celý příspěvek
Komunita Sant´Egidio nás opět prosí o pomoc při pořádání vánočního oběda pro bezdomovce a potřebné v Arcibiskupském paláci. Ještě dnes můžete nosit do sakristie cukroví nebo jiné dárky pro potřebné. Vítaná bude pomoc při organizaci oběda přímo na místě. Plakát a kontakty jsou k dispozici… Celý příspěvek
Ve středu 18. prosince 2013 v 19.00 se koná koncert Hradišťanu, v tento den nebude obvyklá večerní mše svatá v 18.00, ale v 16.00 a to v kryptě (vchod vpravo za kostelem). Vstupenky na koncert jsou ještě k dispozici na fortně kláštera. Využijme následujících dní ke svátosti… Celý příspěvek
  Dnes ve 14.30 se koná na faře setkání seniorů, adventní zastavení se sr. Konsolátou Frýdeckou, představenou Domova sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích. Pondělí: slavnost P. Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Pátek: památka sv. Lucie, panny a mučednice. Sobota: památka sv. Jana… Celý příspěvek
Dnes z Tereziánského sálu vysílá ČT 1. adventní koncert. Přenos začíná v 17.25 a můžeme jej sledovat na ČT1. Pondělí: v 19.00 se uskuteční biblická hodina na faře. Téma: kniha Rút a 1. Samuelova. Úterý: památka sv. Františka Xaverského, kněze. Středa: v 16.00 v bazilice jsou zváni rodiče… Celý příspěvek
Ve středu se koná na Bílé Hoře v 19.30 přednáška o návrzích řešení výstavní expozice v barokním areálu poutního místa. Podrobnosti vzadu ve vývěsce. Sobota: svátek sv. Ondřeje, apoštola. V sobotu v 18.00 otevřeme nový liturgický rok v naší farnosti. O vigilii 1. neděle adventní požehnáme… Celý příspěvek
O prvním listopadovém víkendu proběhla Farní burza dětského oblečení a hraček. Vybralo se 6 835Kč. Z výtěžku jsme podpořili školu Loyola v Panuru (místo v indickém státě Karnátoka), kterou roku 2004 založili jezuité a navštěvuje ji 1190 dětí. Zbylé teplé oblečení využije komunita St. Egidio pro… Celý příspěvek
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky pro duše v očistci navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé. Pondělí: památka sv. Karla Boromejského, biskupa.… Celý příspěvek
Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou a realizací otevření klášterní klauzury veřejnosti v průběhu Břevnovského posvícení minulý víkend. Všem dobrovolníkům        Bůh žehnej!  Pondělí: svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Pátek: slavnost Všech svatých. Mše svaté v 7.00 a 18.00. Sobota: vzpomínka na Všechny věrné zemřelé. Mše… Celý příspěvek
Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou a realizací otevření klášterní klauzury veřejnosti v průběhu Břevnovského posvícení minulý víkend. Všem dobrovolníkům Bůh žehnej! Tato neděle je dnem modliteb za misie (misie jsou šířením evangelia, víry, radostné zvěsti, nikoli charitativní činnost). Misijní neděle v naší farnosti… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha