Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky pro duše v očistci navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé. Pondělí: památka sv. Karla Boromejského, biskupa.… Celý příspěvek
Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou a realizací otevření klášterní klauzury veřejnosti v průběhu Břevnovského posvícení minulý víkend. Všem dobrovolníkům        Bůh žehnej!  Pondělí: svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Pátek: slavnost Všech svatých. Mše svaté v 7.00 a 18.00. Sobota: vzpomínka na Všechny věrné zemřelé. Mše… Celý příspěvek
Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou a realizací otevření klášterní klauzury veřejnosti v průběhu Břevnovského posvícení minulý víkend. Všem dobrovolníkům Bůh žehnej! Tato neděle je dnem modliteb za misie (misie jsou šířením evangelia, víry, radostné zvěsti, nikoli charitativní činnost). Misijní neděle v naší farnosti… Celý příspěvek
Pondělí: památka Panny Marie Růžencové. V úterý se koná na Bílé Hoře od 19.30 přednáška Daniela Korteho o Erasmovi Rotterdamském, podrobnosti jsou vyvěšeny vzadu. Středa: slavnost Výročí posvěcení kostela, mše svaté v 7.00 a 18.00. Čtvrtek: památka sv. Vintíře, poustevníka. Sobota: památka sv. Radima,… Celý příspěvek
Pondělí: sv. Jeronýma, kněze a učitele církve. Úterý: sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. V tento den se koná v 19.30 na Bílé Hoře přednáška Oldřicha Seluckého: Kdo byli Cyril a Metoděj? Středa: památka svatých andělů strážných. Pátek: památka sv. Františka z Assisi.… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze. Čtvrtek: památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků. Pátek: památka sv. Vincence z Paula, kněze. Večerní mše svatá bude z vigilie slavnosti sv. Václava. Na začátku se pomodlíme za národ, tak, jak k tomu vyzývá arcibiskup Dominik. Sobota: slavnost… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Ludmily, mučednice. Pátek: památka sv. Ondřeje, kněze, Pavla a druhů, korejských mučedníků. Sobota: svátek sv. Matouše, evangelisty. Od soboty 21. 9. 2013 do pastorační činnosti naši farnosti přibývá Domov Elišky Purkyňové, nově postavený domov pro seniory u Patočkovy ulice… Celý příspěvek
Ještě dnes vybíráme přihlášky na výuku náboženství a na přípravu k 1. sv. přijímání. Přihlášky odevzdávají pouze děti, které ještě nikdy k nám na výuku nechodily. Odpoledne jste zváni na koncert na Bílé Hoře od 16.00. Vystoupí Duo Semplice (Lukáš Dobrodinský a Vít Homér)… Celý příspěvek
Úterý: svátek sv. Řehoře Velikého, papeže. Středa: večerní mše sv. nebude Pátek: 1. v měsíci, v 16.00 výstav Nejsv. svátosti, v 18.45 požehnání a mše svatá. Do neděle 8. 9. vybíráme přihlášky na výuku náboženství a na přípravu k 1. sv. přijímání. Přihlášky odevzdávají pouze děti,… Celý příspěvek
Úterý: památka sv. Moniky. Středa: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve. Čtvrtek: památka Umučení sv. Jana Křtitele. Do konce měsíce srpna, prosíme, noste do sakristie doplatky na velehradskou pouť. Děkujeme. Pondělí 9. 9. v 19.00 ve Vojtěšce se koná biblická hodina.… Celý příspěvek
Úterý: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve. Středa: památka sv. Pia X., papeže. Čtvrtek: Památka Panny Marie Královny. Sobota: Svátek sv. Bartoloměje, apoštola. V tento den úmysl večerní mše svaté je za arciopata Anastáze Opaska. Do konce měsíce srpna, prosíme, noste do sakristie doplatky na velehradskou pouť. Děkujeme.
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha