Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

V úterý tomu bude 70let od zavraždění kněze Josefa Toufara komunistickou StB. Farář z vysočinských farností Zahrádka a Číhošť nepodlehl bezmála měsíčnímu nátlaku mučením k doznání vykonstruované viny. V současné době probíhá beatifikační proces v … Celý příspěvek
Úterý: po večerní mši svaté se koná úklid kostela. Pátek: památka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve. Sobota: svátek Stolce sv. Petra. Neděle: poslední neděle liturgického mezidobí. Při bohoslužbách bude možnost přijmout svátost nemocných. Tuto svátost mohou přijmout pokřtění… Celý příspěvek
Úterý: památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Večer v 19.30 na Bílé Hoře se koná přednáška Oldřicha Seluckého nazvaná „Cesta tří králů“ – o vzniku a proměnách tradice Tří králů. Pátek: památka sv. Jana Boska, kněze. Sobota:… Celý příspěvek
Včerejší památkou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů začal týden modliteb za jednotu křesťanů. Pondělí: v 19.00 se koná biblická hodina na faře s podtitulem „Co již dávní proroci,“ setkáme se nad obsahem SZ proroctví. Úterý: památka sv. Anežky… Celý příspěvek
Končí doba vánoční. Mše svatá v 9.00 bude s udílením svátosti křtu. Děkujeme všem, kdo jste přes svátky pomohli s dohledem nad návštěvníky našeho kostela. Úterý: si připomeneme 1027let od založení našeho kláštera. Tento den oslavíme večerní… Celý příspěvek