Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Pondělí: památka Panny Marie Královny. Středa: svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Večerní mše sv. za + arciopata Anastáze Opaska OSB (v den výročí úmrtí). Čtvrtek: památka sv. Benedikta a druhů, mučedníků. Sobota: památka sv. Moniky. Od pondělí 29. srpna 2022 se navracíme… Celý příspěvek
Dnes je poutní den na Bílé Hoře. V 11.00 mše svatá, celebruje arciopat Prokop; 12.30 komentovaná prohlídka poutního areálu; 16.00 divadelní inscenace Santini-Deník, alegorie na téma hledání dokonalosti; 17.30 mariánská pobožnost v kostele se slovem abatyše Francescy a varhanními improvizacemi Marka Čihaře; 19.30… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Dominika, kněze. Mysleme v modlitbě na otce kardinála Dominika. Úterý: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy. Středa: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Čtvrtek: památka sv. Kláry, panny. Neděle: poutní den na Bílé Hoře, protože… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve. Po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela. Děkujeme všem, kdo mohou přijít pomoci.  Středa: večerní mše svatá za + Jana Holuba, skauta a našeho ministranta.  Čtvrtek: památka sv. Jana Marie… Celý příspěvek
Světový den seniorů. Vyhlášený papežem Františkem k úctě k seniorům a prarodičům. Jedná se vždy o čtvrtou neděli v červenci v okruhu památky rodičů Panny Marie sv. Jáchyma a Anny. Motto letošního druhého Světového dne je citát z žalmu 92.: „Ještě ve stáří budou přinášet užitek“ (Žalm 92, 15). … Celý příspěvek
Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela, děkujeme všem, kdo můžete pomoci s údržbou kostela.  Pátek: svátek sv. Marie Magdalény. V 19.00 mše svatá na zakončení letních táborů našich skautských oddílů. Sobota: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy. Neděle:… Celý příspěvek
Pondělí: slavnost sv. Benedikta, opata, zakladatele řádu. Mše svatá pouze v 18.00. Středa: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky naší baziliky. Mše svatá pouze v 18.00. Pátek: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve. Pátek 22. července 2022: v 19.00 mše svatá na zakončení… Celý příspěvek
Dnes večer v 19.30 v bazilice modlitba v duchu komunity Taizé. Od pondělí začíná letní pořad bohoslužeb: Po, St, Pá pouze večerní mše svatá; Út, Čt pouze ranní mše svatá. Víkendy zůstávají beze změny. Úterý: památka sv. Ireneje, biskupa, mučedníka a učitele církve. Středa: slavnost… Celý příspěvek
Při mši svaté v 9.00 zakončení školního roku, mše svatá zaměřena na děti, po mši svaté farní piknik za Vojtěškou z vlastních zásob, pití bude zajištěno. Večerní mše svatá v 18.00 je za + Kryštofa Dientzenhofera, v předvečer 300. výročí úmrtí.  Pondělí: památka sv.… Celý příspěvek
V pátek proběhla Noc kostelů. Přivítali jsme 602 návštěvníků. Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc. Pondělí: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. Středa: památka sv. Víta, mučedníka, patrona naší katedrály, patrona mládeže. Poslední den výuky náboženství v naší farnosti. Čtvrtek: slavnost Těla a Krve… Celý příspěvek
Pondělí: památka Panny Marie, Matky církve. Po večerní mši svaté bude úklid kostela. Děkujeme za pomoc. Úterý: v 15.00 mše svatá pro seniory (v letošním školním roce poslední). Čtvrtek: svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného velekněze.  Pátek: připojujeme se k Noci kostelů. Kdo by… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha