Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a články

Souhrn aktualit a článků zveřejněných na stránkách farnosti.

Tříkrálová sbírka v naší farnosti činí: 60 591Kč. Z vybrané částky získá naše farnost 65 %, z nichž podpoříme Domov sv. Karla Boromejského v Řepích, který poskytuje služby pro seniory, a Misionářky lásky v Kobylisích na péči o lidi bez domova, potřebné a chudé. Podrobné informace o sbírce jsou uvedeny na farní nástěnce a na webových stránkách farnosti. Děkujeme všem, kdo jste sbírku pomohli organizovat a přispěli jste jakoukoli částkou. 
V neděli 30. ledna 2022 ve večerních hodinách zemřel po dlouhé nemoci br. Josef, náš dlouholetý kostelník. Bohu díky za jeho život a službu farnosti, kde zasvětil svůj život Pánu pod ochranou Panny Marie. Více ZDE.
Pondělí: památka sv. Antonína, opata. Úterý: památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Pátek: památky sv. Anežky Římské, panny a mučednice. Úterý 25. ledna 2022: svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. 
Vstupujeme do Palachova týdne. Týden, kterým se započal rok 1989, dění v Československu postupně vedoucí k Listopadu a k demokratizaci. Na počátku stál Jan Palach v lednu roku 1969 zraněný beznadějí a odevzdaností svých spoluobčanů do „rukou“ tzv. normalizace. V temném období dějin zemí východní Evropy dal… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha