Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a články

Souhrn aktualit a článků zveřejněných na stránkách farnosti.

Poslední den občanského roku poděkujeme mší svatou v 16.00 se zpěvy z francouzské komunity Taizé. Duchovně se tak připojíme k setkání, které každoročně na přelomu roku chce ukázat dobrou vůli a důvěru zvláště mezi mladými křesťany světa. Každý začátek má smysl, každý nový čas je darem. 
Bazilika je přes den zavřena z důvodu připrav na svátky. Bazilika bude otevřena od 15.30. 16.00 – vstup do Štědrého večera a Hodu Božího (zvláště pro rodiny s malými dětmi). Betlémské světlo bude k dispozici až po skončení bohoslužby venku před bazilikou.  22.30 a 24.00… Celý příspěvek
PÁTEK 24. PROSINCE – ŠTĚDRÝ DEN 7.00 adventní mše svatá v bazilice 16.00 vstup do Štědrého večera a Hodu Božího vánočního, zvláště pro rodiny s dětmi (Bazilika bude otevřena od 15.30.) 16.00 mše svatá z vigilie Narození Páně na Bílé Hoře 22.30 půlnoční mše svatá… Celý příspěvek
Večerní chvály (nešpory) jsou součástí Denní modlitby církve (lidově nazývané „breviář“). Středem této večerní modlitby církve je chvalozpěv Magnificat. Je to text z Lukášova evangelia (Lk 1, 46 – 55), který patří do adventního období, druhé poloviny Adventu, před… Celý příspěvek
Zveme na adventní zastavení v tichu, modlitbě, zpěvu písní, které jsou společné různým vyznáním křesťanů. Ve čtvrtek 16. prosince 2021 v 19.30.
Rorate – latinsky znamená „rosu dejte.“ Roraty jsou adventní ranní mše konané ještě před svítáním. Ve vstupním zpěvu 4. neděle adventní zpíváme: „Rorate, coeli desuper.“  Význam těchto slov je: „Rosu dejte nebesa z hůry.“ Jak víme, rosa se v přírodě tvoří ještě… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha