Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a články

Souhrn aktualit a článků zveřejněných na stránkách farnosti.

Bazilika je v uvedených dnech otevřena ke slavení liturgie a k tiché osobní modlitbě, nikoli za účelem prohlídky kostela. neděle 24. března – Květná neděle 7.30      mše svatá v bazilice – s žehnáním ratolestí 9.00      mše svatá v bazilice – s žehnáním ratolestí 11.00    … Celý příspěvek
Zveme na postní zastavení a zamyšlení, ztišení, zpěv chval, díků a proseb v duchu komunity Taizé, to vše v pondělí 11. března 2024 v 19.45 v bazilice. 
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha