Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a články

Souhrn aktualit a článků zveřejněných na stránkách farnosti.

V letošním roce si připomínáme 70. výročí událostí spojených s umučením kněze Josefa Toufara, faráře v Číhošti a v přifařených obcích. Dne 11. prosince 1949 se při kázání P. Josefa Toufara v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti stal podivuhodný a racionálně nevysvětlitelný úkaz. V jeden okamžik… Celý příspěvek
V mnoha oblastech života naší společnosti je potřeba pozorně rozlišovat a nebýt naivní. Naivita nepatří ke křesťanské zralosti. Jedním z problémů, se kterými se potýkáme, je bezdomovectví a žebrota. Ta se týká i okolí našeho kostela v Břevnově. Na faře občas, ale opravdu sporadicky, zazvoní… Celý příspěvek
V době postní opět máme možnost setrvat v adoraci vždy v pátek od 20.00 v bazilice. Letos bude téma zakončení adorací (asi 20.45) 70. výročí umučení kněze Josefa Toufara (zemřel 25. února 1950). Na závěr doby velikonoční se připravujeme na slavnost Seslání Ducha svatého.… Celý příspěvek
Zveme na biblickou hodinu 16. března 2020 v 19.00 v nové farní místnosti – vstup vchodem ze zahrady (mostek). Biblická hodina na téma „Ve stopách Ježíšových.“ Povídání o Svaté zemi a Ježíšově době pro případné poutníky i všechny zájemce o svatá místa. Nepůjde o turistického průvodce po… Celý příspěvek
Setkání seniorů se uskuteční v neděli 29. března 2020 v 15.00 na faře. Pozastavíme se nad dobou postní, zavzpomínáme na události kolem P. Josefa Toufara v r. 1949 – 1950…
Zveme na biblickou hodinu 20. ledna 2020 v 19.00 na faře. Tentokráte zní podtitul pozvánky: „Co již dávní proroci…” nebudeme se vracet do vánoční doby, nebo teprve adventní, ale spíše se budeme se ptát, co vlastně proroci říkají.
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha