Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Břevnovští ministranti

Přinášíme Vám seriál pro naše břevnovské ministranty. Úvodní díl odpoví na otázku: Kdo je ministrantem? První výzvy pro naše ministranty od bratra Martina. Vaše úkoly posílejte na email martinosb@centrum.cz