Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ze života farnosti

Články o proběhlých akcích a událostech ve farnosti.

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili." Celý příspěvek