Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ze života farnosti

Články o proběhlých akcích a událostech ve farnosti.

Všichni jsou srdečně zváni k společnému putování do kostela sv. Kateřiny v obci Choteč. Poutní mše bude začínat ve 13:30 a bude jí sloužit P. Václav Snětina OSB. Místo je to mimořádně poutavé, opravený kostel zasazený mistrně do krajiny (mimo… Celý příspěvek
V neděli jsme se přes nepřízeň počasí sešli na Vypichu, kdo přišel, nelitoval. Poděkování všem statečným! Konventní sportovní referent Vladimír Josef dbal o to, aby dětem nebyla zima… Více ve fotogalerii.
Letošní pouť do Holubic ke kostelu Narození Pany Marie nezůstala bez odezvy. Věstník obcí Holubice-Kozinec „Naše noviny“ v rubrice „Kulturní dění v obci“ otiskl článek Pavla Šimoníčka i s naší hromadnou fotografií.   odkaz na časopis v pdf (4,6Mb)
Přijeli najednou a nikdo je do té doby neznal, ačkoli byli pozvaní – všichni do jednoho. A bylo jich víc než dvacet tisíc! Poutníků, kteří přijeli na setkání Taizé do Prahy, které proběhlo od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015.
I my na Břevnově jsme mohli některé z nich poznat osobně, přijmout je do svých domovů a připravit pro ně dopolední program se silvestrovským bonusem. Na dvě stě převážně mladých lidí oslavilo spolu silvestrovskou noc, ráno se společně modlilo, dopoledne strávilo v menších skupinkách a navzdory mnoha národnostem diskutovalo o tom, co to znamená být solí země. A tento článek je jen méně výživná zkratka toho všeho, co se dalo za těch pět dní prožít. Celý příspěvek