Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ze života farnosti

Články o proběhlých akcích a událostech ve farnosti.

Slavností Nanebevstoupení Páně začíná příprava (novéna) na vyvrcholení doby velikonoční – Letnice – slavnost Seslání Ducha svatého. Letošní podoba novény zohledňuje Rok víry, v němž si připomínáme 50. výročí zahájení II. vatikánského koncilu. Koncil se konal v letech… Celý příspěvek
Ve středu 24. 4. 2013 (v den památky sv. Jiří) se uskutečnila první pouť skautů a skautek do baziliky sv. Jiří na Hradčanech. Pouti se účastnily i naše břevnovské oddíly. V 17.00 jsme se rozhlédli po Praze ze zvonice katedrály… Celý příspěvek
V neděli 21. 4. 2013 proběhla v areálu našeho kláštera akce „Na světě nejsme sami“ věnovaná misiím (Misijní neděle v naší farnosti). Mši svatou v 9.00 celebroval P. Vojtěch Eliáš, prezident Arcidiecézní charity a duchovní správce v kostele sv. Mikuláše… Celý příspěvek
Dnes po poledni jsme se v naší bazilice rozloučili s Alexanderem Lukešem. Byl redaktorem Literárních novin, dramaturgem, scénáristou… Rozloučení se zúčastnili např. Ludvík Vaculík a Jan Potměšil.
Po celou dobu postní jsme vybírali v rámci celorepublikové akce plastová víčka pro těžce nemocnou Michalku Láníkovou. Všem dárcům děkujeme, těm, kteří přinesli třeba jen jedno víčko, ale i těm, kdo donesli celé balíky nebo pytle. Celkem to jsou čtyři krabice, které prostřednictvím České pošty odešleme na adresu Michalky do Holešova.  
V naší farnosti jsme již dvakrát slavili eucharistii na úmysl „Za dobrou volbu papeže“. Otec arcibiskup Doninik Duka nás vede k modlitbě na tento úmysl. Emeritní římský pontifik Benedikt XVI. vyzval kardinály ke svornosti a harmonii. To není… Celý příspěvek
V pondělí tohoto týdne proběhla první biblická hodina v novém cyklu pod vedením Jiřího Šamonila. Tématem byl všeobecný úvod do biblických dějin. Povídání bylo velice zajímavé  a v dobrém slova smyslu „hutné“. Prošli jsme celé období, kdy byla… Celý příspěvek