Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Povzbuzení pro dnešní den

V této rubrice naleznete povzbuzení pro aktuální den a archiv předešlých povzbuzení.

Sk 20, 17-27 Jistota v nejistotě. Při svatební hostině bývá zvykem, že otcové ženicha a nevěsty pronáší řeč. Uzavírá se část života a otevírá se období pro všechny nové. Každé vykročení je nejisté, ale může jej doprovázet jistota vyplývající… Celý příspěvek
Slavnost Nanebevstoupení Páně Sk 1, 1-11; Ef 1, 17-23 Sestoupení nebe do lidských srdcí. Jako by se ztrácela síla velikonoční radosti, Ježíš odchází ke svému Otci. Máme podobnou zkušenost? Podívejme se naše putování dobou velikonoční ve světle příběhu učedníků na… Celý příspěvek
15. května 2020 – Pátek po 5. neděli velikonoční, památka sv. Bonifáce, patrona kláštera Sk 15, 22-31; Žalm 57, 8-9.10-12 Defragmentace disku. Všichni, kdo pamatujeme starší počítače, máme zkušenosti z tzv. defragmentací disku. Tento pravidelný úkon šetřil paměť počítače… Celý příspěvek
11. května 2020 – Pondělí po 5. neděli velikonoční Jan 14, 21-26 Boží příbytek v nás – úplně jiná eucharistie, úplně jiná mše svatá. Dnešní ráno bylo jiné, krásnější a radostnější než těch 60 předchozích (poslední veřejná bohoslužba 11.… Celý příspěvek